Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Świetlice azylem dla najmłodszych

22 września 2015, 13:25

Od wielu lat miasto wspiera działalność organizacji pozarządowych.  Niejednokrotnie przyznawane dotacje trafiają do instytucji i stowarzyszeń prowadzących świetlice środowiskowe, które  realizują projekty związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą. Dzięki tego typu działaniom, z pomocy i wsparcia świetlic korzysta kilkaset jaworznickich dzieci. Łącznie na działalność świetlic w 2015 r. miasto przekazało kwotę ponad 371 tysięcy złotych.

Świetlice środowiskowe, które otrzymały dotacje w bieżącym roku, znajdują się w dzielnicach: Śródmieście, Podłęże, Pieczyska, Szczakowa i Osiedle Stałe. Głównym zakresem działalności tego typu placówek jest organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego po lekcjach w roku szkolnym oraz podczas ferii zimowych i wakacji. Każda świetlica zapewnia dzieciom co najmniej jeden posiłek, pomaga w nauce oraz zapewnia zajęcia edukacyjno - rekreacyjne z elementami profilaktyki.

- Zadania realizowane przez świetlice środowiskowe niosą lokalnym społecznościom nieocenioną pomoc. Wychowankowie takich miejsc niejednokrotnie nie mieliby możliwości skorzystania z dodatkowej pomocy pedagogów, nauczycieli języków. Gdyby nie praca świetlic nie korzystaliby m.in. z wycieczek, zajęć plastycznych i tanecznych – tłumaczy zastępca prezydenta, Dariusz Starzycki.

Specjalistyczna pomoc

W wielu świetlicach prowadzone są grupy socjoterapeutyczne, terapeutyczne oraz zajęcia z logopedą. W ramach powyższych zajęć dzieci i młodzież korzystają z zajęć profilaktycznych z zakresu m.in. profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień, sposobów radzenia sobie z przemocą i stresem radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,a także podnoszenia poczucia własnej wartości i zmiany negatywnego obrazu samego siebie.

Pracujący w świetlicach pedagodzy pomagają również rodzicom. Uczą jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, jakiej pomocy im udzielać. Pokazują jak okazać wsparcie dziecku, nawet w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Ferie i wakacje w mieście

Pomoc świetlic nie zamyka się tylko w ramach roku szkolnego. Wychowankowie świetlic korzystają z licznych atrakcji podczas ferii zimowych i wakacji. - Organizowane wycieczki, wyjazdy do kina czy zajęcia sportowe i plastyczne sprawiają, że dzieci mogą spędzać w ciekawy sposób czas wolny również podczas wakacyjnych miesięcy – dodaje Dariusz Starzycki.

Zdrowa rywalizacja

Rokrocznie organizowane są również zmagania świetlic i instytucji, które zajmują się wsparciem najmłodszych jaworznian. Impreza ma na celu integrację środowiska, prezentację umiejętności wychowanków danych placówek oraz wymianę doświadczeń i spędzenie czasu w przyjaznej atmosferze sportowej i artystycznej rywalizacji. Na piknikach poruszane są również zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy oraz profilaktyki uzależnienia od alkoholu.
 

 

ObrazekObrazekObrazek