Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2016: Decyzja należy do mieszkańców

18 września 2015, 12:03

Rozpoczął się kluczowy etap Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Do 30 września mieszkańcy zdecydują, które projekty zgłoszone we wnioskach mieszkańców zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Należy pamiętać, że każdy ma tylko jeden głos, dlatego warto dokładnie poznać wszystkie założenia projektu i dobrze wybrać przedsięwzięcie, któremu chce się udzielić poparcia.

  • Kiedy i gdzie odbywa się głosowanie?

Głosowanie w ramach JBO rozpoczęło się 17 września i potrwa do 30 września. Głosować można na dwa sposoby: tradycyjnie za pomocą kart do głosowania i internetowo za pośrednictwem strony www.jbo.jaworzno.pl - zakładka GŁOSOWANIE. Punkty do głosowania tradycyjnego znajdują się w każdym obszarze konsultacyjnym. Pełen wykaz miejsc, gdzie można oddać głos znajduje się na stronie www.jbo.jaworzno.pl.

  • Kto może głosować?

Głosować może każdy mieszkaniec Jaworzna, zgodnie z uchwałą Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok, nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla osób oddających głosy. Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Jaworzna, zamieszkujący w danym obszarze konsultacyjnym. Osoba głosująca musi również podpisać się pod oświadczeniem o prawdziwości wpisanych danych osobowych.

  • Na jakie projekty mogę głosować?

Miasto zostało podzielone na 20 obszarów konsultacyjnych. Do każdego z obszarów konsultacyjnych jest przypisana odpowiednia liczba ulic. Głosować możemy tylko i wyłącznie na te projekty, które realizowane będą w naszym obszarze konsultacyjnym. Zatem jeśli np. jesteśmy mieszkańcami obszaru konsultacyjnego X, to głos możemy oddać tylko na projekty zgłoszone w ramach tego obszaru.

  • Skąd mam wiedzieć, w jakim obszarze jestem i jakie są projekty?

Aby zobaczyć w jakim obszarze konsultacyjnym znajduje się ulica, przy której mieszkamy możemy spojrzeć na specjalnie przygotowany wykaz ulic, dostępny na stronie www.jbo.jaworzno.pl oraz na informacje wywieszone przy urnach w punktach konsultacyjnych. Lista poszczególnych projektów dostępna jest również na stronie www.jbo.jaworzno.pl jak i wywieszona w punktach konsultacyjnych.

  • Czy mogę głosować jednocześnie za pomocą internetu i tradycyjnej metody?

Nie. Każdy z mieszkańców ma do dyspozycji TYLKO JEDEN GŁOS. Jeśli zdecydujemy się na głosowanie internetowe to nie możemy już głosować tradycyjnie i na odwrót. W sytuacji, kiedy ktoś odda więcej głosów, wszystkie jego głosy zostaną uznane za nieważne.

  • Jak uzupełnić kartę do głosowania?

Karta do głosowania to formularz, na którym trzeba wpisać swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia oraz zapoznać się z klauzulą o prawdziwości danych oraz złożyć swój podpis. Należy także postawić znak "X" obok nazwy zadania, na które głosujemy.

  • Który projekt zostanie zrealizowany?

Z każdego obszaru konsultacyjnego zostanie zrealizowany projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. Jeśli projekt zwycięski nie wyczerpie całej sumy środków przeznaczonych na dany obszar, to do realizacji będą brane kolejne projekty, które będą miały największą liczbę głosów, a ich koszt będzie się mieścił w puli pieniędzy, która pozostała dla danego obszaru.

  • Kto będzie liczył głosy?

Głosy będą liczyć zespoły powołane dla każdego obszaru, w skład których wchodzą radni, urzędnicy i mieszkańcy danych obszarów. Liczenie głosów może obserwować każdy mieszkaniec miasta.

  • Co się stanie ze zwycięskimi projektami?

Zostaną one włączone do ogólnego budżetu miasta i zrealizowane do końca 2016 roku.