Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nagroda za upowszechnianie kultury

1 września 2015, 09:00

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Ruszył nabór wniosków do Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Kapituła konkursowa wybierze zwycięzców w trzech kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, działalność w dziedzinie upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszu twórczego.

Nagroda Prezydenta Miasta jest formą wyróżnienia za całokształt działalności lub osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Konkursowa kapituła wybiera zwycięzców spośród zgłoszonych osób w następujących kategoriach:

  • za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki – za wybitne osiągnięcia w zakresie: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej,
  • za działalność w dziedzinie upowszechniania kultury – za wybitne osiągnięcia w zakresie: propagowania czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu, inicjowania nowatorskich formy życia społeczno – kulturalnego, upowszechniania jaworznickiej kultury i sztukę w kraju i za granicą oraz za ochronę dziedzictwa kulturowego,
  • z okazji jubileuszu twórczego – za wybitne osiągnięcia artystyczne, twórcze oraz działania na rzecz upowszechniania i promocji kultury oceniane na podstawie dorobku artystycznego kandydatów.

Nagroda może być przyznana osobom posiadającym międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, mającym związek z Jaworznem.

Wnioski, sporządzone na druku według załączonego wzoru, można przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w terminie do 30 września br.