Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Inwentaryzacja lasów

5 sierpnia 2015, 08:51

W tym roku w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju rozpocznie się ich inwentaryzacja. Na podstawie przeprowadzonych prac, które nakłada Ustawa o lasach powstanie opracowanie – Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019.

Prace polegające na realizacji tego przedsięwzięcia będą prowadzone przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji oraz będą się wiązały ze wstępem jego pracowników na teren lasów, również prywatnych.

Celem opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nich zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych.