Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Okres lęgowy ptaków – nie wycinaj drzew

27 lipca 2015, 09:43

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje o wstrzymanie się z wycinką drzew w okresie lęgowym ptaków. Prace tego typu powinny być planowane  w terminie od 16 października do końca lutego.

Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie korony drzew oraz usuwanie zadrzewienia w okresie od 1 marca do 16 października powinny być prowadzone z dużą rozwagą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni przez specjalistę ornitologa, w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków.

- Niektóre gatunki ptaków prowadzą na tyle skryty tryb życia, że miejsca ich występowania trudno stwierdzić na podstawie ogólnych obserwacji, w szczególności przez osoby nie znające biologii tych gatunków – czytamy w apelu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. - Dodatkowym utrudnieniem jest okres wegetacyjny drzew, w czasie którego niełatwe jest ustalenie czy na danym drzewie w zagęszczeniu gałęzi i liści znajdują się ptasie gniazda. W związku z tym, w celu potwierdzenia lub wykluczenia występowania ptaków najlepiej skonsultować się ze specjalistą ornitologiem, który dokona oceny zadrzewienia w tym zakresie. W znalezieniu właściwej osoby pomocne będą uczelnie wyższe lub organizacje pozarządowe takie jak: Górnośląskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Małopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków lub Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Prowadzenie wycinki bez dokonania takiej oceny prowadzi zwykle do bezpowrotnej utraty miejsc występowania gatunków podlegających ochronie, a także do śmierci dorosłych ptaków i ich piskląt, a także naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych.