Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2016: Dobiega końca weryfikacja formalna

29 lipca 2015, 12:38

Kolejne dni spotkań zespołów ds. budżetu obywatelskiego prowadzących formalną weryfikację wniosków, pozwoliły na poznanie projektów z 6 następnych obszarów konsultacyjnych.

Dotychczas spotkało się dziewiętnaście spośród wszystkich 20 zespołów zajmujących się sprawdzaniem wniosków mieszkańców pod kątem formalnym. 3 sierpnia zespoły ds. budżetu obywatelskiego zakończą swoją pracę, a 4 sierpnia znane już będą wszystkie zgłoszone propozycje zadań.

Lista propozycji zadań z kolejnych obszarów konsultacyjnych, które przeszły pozytywną ocenę formalną:

Obszar nr 10 - GÓRA PIASKU

 • Danuta Kurowska-Maroszek - "Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki" - przy Szkole Podstawowej nr 9,
 • Jacek Wojteczko, Ewa Wojteczko - "Budowa boiska do gry w Boules Petanque. Stoliki z ławkami do gry w szachy i warcaby" - teren parku Góra Piasku.

Dwa wnioski Pana Tadeusza Logowskiego zostały odrzucone z powodu niespełnienia wymagań formalnych.

Obszar nr 12 - ŁUBOWIEC

 • Marzena Czarny, Beata Przebindowska - "Ale wkoło jest wesoło - Impreza integracyjna",
 • Marzena Czarny, Beata Przebindowska - "Siłownia pod chmurką w okolicy ul. Zubrzyckiego wraz z doposażeniem boiska".

Obszar nr 13 - NIEDZIELISKA

 • Mirosław Michalik, Jan Michalik - "Ogródek edukacyjny Niedzieliska" - Etap II, kontynuacja zadania wyłonionego do realizacji w I edycji JBO. Projekt zakłada stworzenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej w skład której wejdą m.in. zegar słoneczny, model układu słonecznego, siedziska amfiteatralne, itp.
 • Wirska Stanisława - "Tereny rekreacyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jaworznie" - Modernizacja boiska do piłki siatkowej (wykonanie nawierzchni poliuretanowej) oraz budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, wyposażonego w urządzenia zabawowe np.: zjeżdżalnie, huśtawkę, ściankę wspinaczkową, itp.

Obszar nr 16 - PECHNIK, PODWALE, WARPIE

 • Kazimierz Gwóźdź - "Parking ogólnodostępny przy ulicy 11 Listopada" - zlokalizowany pomiędzy ul. 11 Listopada 9 a terenem bazy MPEC,
 • Bogusława Hałas, Danuta Niemczyk, Monika Łysik - "Mural jako forma artystycznego przekazu myśli Jana Pawła II" -  wykonanie muralu nawiązującego do postaci patrona szkoły na ścianie ZSP Nr 3 przez jaworznickich artystów,
 • Stanisław Jacher - "Łączka dla maluszków czyli miejsce zabaw dla najmłodszych" - przy Przedszkolu Miejskim nr 9 w Jaworznie. Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
 • Urszula Kramarz - "Terenowa pracownia przyrodnicza przy Szkole Podstawowej nr 16" - pracownia składać się będzie z 4 stref tematycznych: ogródka meteorologicznego, strefy fizyczno - astronomicznej, geologicznej, przyrodniczej.
 • Marcin Przywała - "Modernizacja terenu przy budynku I LO oraz budowa miejsca zabaw dla malucha i strefy relaksu dla seniora" - Zadanie zakłada zmianę nawierzchni przyszkolnego parkingu, budowę placu zabaw zabaw dla dzieci i kącika odpoczynku dla osób starszych
 • a także montaż ławek i siłowni na wolnym powietrzu.
 • Mateusz Półgęsek - "Jaworznicki Koci Dom Tymczasowy - kontrola populacji i zdrowia kotów wolnobytujących oraz zwierząt bezdomnych i adoptowanych" - zadanie przewiduje sfinansowanie usług weterynaryjnych takich jak zabiegi sterylizacji i kastracji, zabiegi lecznicze (w tym chirurgiczne), diagnostykę i leczenie chorób oraz szczepienia profilaktyczne.

Obszar nr 17 - PODŁĘŻE

 • Krystyna Stachelczyk, Zbigniew Zwierzyński - "Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże" - w ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie terenu w pobliżu pasażu handlowego Manhattan Podłęże oraz przedszkola. Ogrodzony teren wyposażony w altany, stanowiska do minigolfa, ławki.
 • Włodzimierz Szczepanik - "Wybudowanie zatoczki parkingowej" - przy ul. Wilczej 52
 • Anna Wawrzyńczak - "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie przy ul. Ławczanej 12" - zadanie zakłada budowę czterotorowej bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal z rozbiegiem oraz wykonanie muralu o tematyce sportowej na części elewacji budynku.

Decyzją Zespołu jeden z wniosków złożonych dla obszaru Podłęże pt.: Maciej Bochenek - "Miasteczko rowerowe dla dzieci i młodzieży. Przybliżenie zasad poruszania się po drogach dla najmłodszych" został odrzucony z powodu niespełnienia wymagań formalnych.

Obszar nr 20 - ŚRÓDMIEŚCIE

 • Dawid Domagalski  - "Modernizacja Parku Chrząstówka" - wzbogacenie istniejącego parku o elementy placu zabaw i instalację siłowni pod chmurką,
 • Dawid Domagalski - "Pokażmy dzieciom Warszawę - organizacja jednodniowej wycieczki dla dzieci i wolontariatu ze świetlicy środowiskowej - Ośrodka dla Rodziny Pod Kolegiatą",
 • Dawid Domagalski - "Spotkanie ze św. Mikołajem na jaworznickim Rynku czyli Śródmieście Dobrej Nadziei 3",
 • Artur Jakubik - "„Koncert 10 -te urodziny zespołu MANDAT",
 • Anna Roczkalska - "Plac zabaw przy Biedronce w Centrum",
 • Tomasz Sędor - "Centrum sportowe dzielnicy przy SP nr 1 ul. Matejki (ZSZ-P nr 1) - rozbudowa istniejącego placu zabaw i siłowni na powietrzu oraz budowa placu do doskonalenia przez uczniów jazdy na rowerze wraz z dodatkowym oświetleniem i monitoringiem",
 • Maciej Stanek - "Kącik rekreacyjny pod płaczącą wierzbą przy ulicy Krasickiego 7, 9, 11 wraz z monitoringiem terenu" - zadanie przewiduje ogrodzenie terenu, montaż ławek, mebli ogrodowych, huśtawki oraz posadzenie kwiatów, zasadzenie trawy i krzewów,
 • Maciej Stanek - "Nowy śmietnik osiedlowy dla mieszkańców ul. Krasickiego",
 • Maciej Stanek - "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Górniczej i Olszewskiego".

Przypomnijmy, że po sprawdzeniu dokumentów pod kątem formalnym ze wszystkich 20 obszarów, pozytywnie zweryfikowane projekty będą oceniane przez wydziały merytoryczne urzędu, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji.

Spotkanie ostatniego zespołu ds. budżetu obywatelskiego dla obszaru nr 2 - Bory odbędzie się 3 sierpnia br. o godzinie 15.00 (sala nr 2, Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33).