Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowy dyrektor MCKiS

23 lipca 2015, 13:18

Od 3 sierpnia br. Miejskie Centrum Kultury i Sportu będzie miało nowego dyrektora. Prezydent powoła na to stanowisko Sebastiana Kusia, dotychczasowego naczelnika Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego. Do tej pory obowiązki dyrektora w jednostce, po śmierci Mirosława Ciołczyka, wykonywał jego zastępca - Grzegorz Gębski.

Sebastian Kuś ma 35 lat. Pracę w samorządzie rozpoczął w 2007 roku w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów. Dwa lata później przeniósł się do Urzędu Miejskiego, gdzie objął stanowisko kierownika referatu Informacji i Komunikacji Społecznej w Biurze Promocji. W 2013 roku został naczelnikiem Biura PI.

Stanowisko dyrektora MCKiS było nieobsadzone od maja bieżącego roku, kiedy to niespodziewanie zmarł Mirosław Ciołczyk.

Nowy dyrektor oficjalnie rozpocznie pracę od sierpnia.