Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wolontariusze pomagają w nauce

20 lipca 2015, 08:16

W czerwcu 2015 roku zakończyła się II edycja wolontariackiej akcji, której celem było wsparcie edukacyjne podopiecznych Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. Zadanie wolontariuszy polegało na udzielaniu dzieciom i młodzieży - wychowankom rodzin zastępczych - nieodpłatnych korepetycji z przedmiotów, z których chcą oni poprawić swoje wyniki w szkole.

W czasie roku szkolnego 2014/2015 działania MOPS-u odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie oraz w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków, przy dużym wsparciu ich pracowników. W spotkaniach brało udział 16 wolontariuszy, którzy w sumie udzieli 210 godzin korepetycji dla 18 uczniów. Wsparcie wolontariackie było udzielane także na terenie Gimnazjum nr 9 w Jaworznie dla tych podopiecznych MOPS-u, którzy są uczniami tej szkoły. Akcja została wsparta przez 4 uczniów tej szkoły oraz Pana Daniela Taraska – opiekuna Koła Wolontariatu „Sursum Corda”.

- Działalność wolontariacka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie rozwinęła by się bez wsparcia pedagogów szkolnych – szczególnie podziękowania należy się Pani Magdalenie Paluch z II Liceum Ogólnokształcącego oraz Pani Monice Dzierwie-Sosce z Gimnazjum nr 3 oraz bez przychylności dyrekcji placówek, w których korepetycje się odbywały - wyjaśnia Tomasz Gebel, Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w MOPS. - Wolontariusze to przede wszystkim uczniowie jaworznickich szkół, ale także - obecnie już studiujący - absolwenci lokalnych placówek. Do pomocy udało się także zaangażować osobę pracującą na co dzień w jednej z miejskich jednostek kulturalnych.

Na początku semestru 2015/2016 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie planuje ruszyć z kolejną edycją wolontariatu skierowanego do wychowanków pieczy zastępczej. W dalszym ciągu poszukiwani będą wolontariusze chętni wesprzeć swoich rówieśników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i pomóc im w nauce. Osoby zainteresowane udzielaniem takiej pomocy mogą kontaktować się pracownikami MOPS-u pod numerami telefonów (32) 618-18-34, (32) 618-17-85 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres tomasz.gebel@mops.jaworzno.pl.