Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

W Jaworznie najniższe bezrobocie

17 lipca 2015, 13:16

Jaworzno kolejny raz zanotowało najniższy poziom bezrobocia w podregionie sosnowieckim. Na koniec maja stopa bezrobocia wynosiła 8,7 %. To jeden z najlepszych wyników od kilku lat.

Bez pracy w mieście pozostaje tylko około 2,5 tys. osób. Warto zauważyć, że końcem maja stopa bezrobocia w Jaworznie była niższa o 2,1 proc. od wskaźnika ogólnopolskiego i na przestrzeni ostatnich 10 lat zmniejszyła się trzykrotnie ( z 25,2% w lutym 2004r. do 8,7% w maju br.).

Dla porównania w Dąbrowie Górniczej bez pracy pozostawało 5,7 tys. mieszkańców, w Sosnowcu 9,2 tys. Z kolei w powiecie zawierciańskim 6,2 tys. osób. W całym regionie sosnowieckim na koniec maja bez zatrudnienia znajdowało się ponad 30 tys. osób.

- Bezrobocie na tym poziomie jest m.in. efektem działań prowadzonych sukcesywnie i konsekwentnie przez urząd, które dążą do wprowadzenia lepszego pola działania dla lokalnych i zewnętrznych przedsiębiorców – mówi Zastępca Prezydenta  Dariusz Starzycki. - Kilka ostatnich lat to intensywna modernizacja miejskiego układu komunikacyjnego. Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej pozwoliła wielu inwestorom na zlokalizowanie swoich firm właśnie w naszym mieście. Co za tym idzie coraz więcej mieszkańców Jaworzna znalazło w nich zatrudnienie.

Działania PUP

Ponadto niewątpliwy wpływ na zmniejszenie stopy bezrobocia mają działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. Dzięki skutecznemu pośrednictwu pracy, szkoleniom, zajęciom aktywizacyjnym, wsparciu finansowemu przy zakładaniu własnej działalności i funduszom unijnym – jaworznianie mają szansę na otrzymanie nowej pracy lub otwarcia swojego przedsiębiorstwa.

Jaworznicki PUP nie zapomina również o niepełnosprawnych mieszkańcach miasta. W ubiegłym roku poprzez pośrednictwo urzędu ponad 200 takich osób otrzymało wsparcie tj. znalazło pracę, zostało objętych poradnictwem zawodowym czy też skorzystało ze staży, szkoleń i projektów aktywizacyjnych.

- Rehabilitacja zawodowa, zgodnie z ustawą, ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego – tłumaczy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Wiesława Polańska. - W ramach ustawowych zapisów umożliwiamy takim osobom korzystanie z poradnictwa zawodowego, szkoleń i pośrednictwa pracy.