Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sprawy urzędowe w twoim domu

15 lipca 2015, 14:10

W głównym budynku Urzędu Miejskiego od czerwca funkcjonuje Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, w którym mieszkańcy mogą sfinalizować procedurę związaną z zakładaniem bezpłatnego konta umożliwiającego elektroniczny kontakt z instytucjami. Dzięki platformie ePUAP każdy obywatel jest w stanie załatwić urzędowe formalności przez Internet.

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną poprzez którą obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, a  podmioty publiczne bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.

Profil zaufany służy natomiast do potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z urzędem za pomocą ePUAP. Profil zaufany ma takie samo zastosowanie jak odręczny podpis w dokumentach składanych w sposób tradycyjny. Posługując się profilem zaufanym, obywatel może złożyć wniosek lub podanie poprzez platformę ePUAP, bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

  • założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl,
  • po zalogowaniu na założone konto, wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego.

Procedurę kończy jednorazowa wizyta w Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych, który od 19 czerwca funkcjonuje w Urzędzie Miejskim: budynek A (ul. Grunwaldzka 33), parter, pokój 26.

Instrukcja opisująca czynności związane z zakładaniem profilu zaufanego jest dostępna poniżej.

- Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zakładania na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej własnych kont oraz składania wniosków o uzyskanie bezpłatnego Profilu Zaufanego, dzięki któremu będą mieli Państwo możliwość załatwiania spraw w urzędzie za pośrednictwem Internetu – zachęca naczelnik Wydziału Informatyki Tomasz Bochenek.

***

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych został uruchomiony w ramach projektu e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt e-Urzędy jest wspólnym projektem 6 jednostek samorządu terytorialnego obejmującym gminy: Jaworzno (lider projektu), Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Zbrosławice oraz Wielowieś. Najbardziej ogólnie projekt opisuje hasło: „Otwieramy nowoczesne wrota cyfrowej komunikacji na linii samorząd – mieszkańcy”, a efektem projektu będzie m.in. 80 nowych usług elektronicznych świadczonych przez nasz Urząd poprzez platformę ePUAP.