Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Porozumienie w sprawie energii podpisane

22 czerwca 2015, 07:00

29 samorządów i 203 samorządowych jednostek zakupi wspólnie 464 GWh energii elektrycznej. Porozumienie w tej sprawie podpisali w piątek, 19 czerwca w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach włodarze 29 śląskich i zagłębiowskich miast, powiatów i gmin oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego.

- Organizujemy przetarg po raz czwarty. To największy tego typu zakup hurtowy w Polsce. Ponownie pokazujemy, że nasze miasta potrafią współpracować przy realizacji takich dużych przedsięwzięć - mówiła Małgorzata Mańka Szulik, Prezydent Zabrza, Przewodnicząca Zarządu GZM. - Pomimo zmian na rynku energii, widać, że wspólne działanie opłaca się nam wszystkim.

Uczestnikami hurtowego zakupu energii, oprócz wszystkich trzynastu miast zrzeszonych w GZM-ie /Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze/, będą Będzin, Czeladź, Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Piekary Śląskie, Powiaty Mikołowski i Zawierciański, Rydułtowy, Świerklaniec, Wojkowice, Wyry, Wielowieś i Zawiercie. Wśród podmiotów samorządowych znajdują się m.in. szpitale i ośrodki zdrowia, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne i mieszkaniowe, instytucje kultury czy komendy miejskie Państwowej Straży Pożarnej. Do porozumienia dołączyło także 25 instytucji podległych marszałkowi województwa śląskiego. - To cenna inicjatywa, która przynosi spore oszczędności - mówiła Małgorzata Mańka -Szulik  - Dziś pokazujemy całemu krajowi, że na Śląsku potrafimy porozumieć się w celu uzyskania wymiernych korzyści.

Inicjatorem  grupowego zakupu energii elektrycznej był po raz kolejny Górnośląski Związek Metropolitalny. W siedzibie związku odbyło się szereg spotkań, narad i konsultacji. Przygotowania do podpisania dzisiejszego porozumienia trwały kilka miesięcy.

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych całą procedurę przetargową w imieniu wszystkich sygnatariuszy porozumienia przeprowadzi gmina Zabrze. Górnośląski Związek Metropolitalny, który do tej pory koordynował wszystkie przygotowania, będzie udzielał liderowi wsparcia w organizacji przetargu. Powinien zostać on ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia, a rozstrzygnięcie spodziewane jest pod koniec września. Umowa zawarta zostanie na 12 miesięcy i obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Zainicjowane przez GZM Metropolitalne Centrum Zakupów Hurtowych - grupa zakupowa samorządów z terenu województwa śląskiego - w 2012  roku osiągnęło blisko 8 mln oszczędności z tytułu wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej. Wtedy porozumienie podpisało 20 samorządów i 41 pozostałych podmiotów, a wolumen wynosił 191 GWh. W roku 2013 wynik ten był jeszcze lepszy. Spółka Tauron dostarczyła ponad 291 GWh energii elektrycznej do 26 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 120 samorządowych spółek i instytucji. Oszczędności, jakie powstały w wyniku przetargu wyniosły ponad 13 mln złotych.

W roku 2014 ceny na rynku energii wzrosły, ale dzięki udziałowi w grupie zakupowej uczestnicy nie odczuli tak bardzo tych podwyżek. GZM zorganizował przetarg dla 27 samorządów i 162 samorządowych jednostek z naszego regionu na zakup 385 GWh energii elektrycznej.

Oszczędności dla miasta

- Gmina po raz czwarty bierze udział w grupowym przetargu na zakup energii elektrycznej dla całego 2016r. Z terenu miasta Jaworzna zostały włączone do przetargu wybrane jednostki organizacyjne Gminy (MZDiM, MZOPOW, Ośrodek Interwencji Kryzysowej) wraz z Urzędem Miejskim, Samorządowe Instytucje kultury (MCKiS, MBP, Teatr Sztuk, Muzeum Miasta Jaworzna), Spółki Komunalne (MPWiK, ZLO, PKM) oraz SP ZOZ-y (Szpital Wielospecjalistyczny, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych) - wymienia Zastępca Prezydenta Tadeusz Kaczmarek.

Łączny wolumen zadeklarowanego zużycia energii elektrycznej wynosi 27,3 GWh i stanowi 485 punktów poboru energii elektrycznej. Energia elektryczna ta zużywana jest na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, eksploatacji budynków administracyjnych, oświaty, służby zdrowia, kultury i sportu oraz utrzymania ruchu w procesach technologicznych spółek komunalnych.

Oszczędności w wyniku udziału w grupowym przetargu dla 2014r. wyniosły 900 tys. zł (rocznie) natomiast dla 2015r. oszczędności te prawdopodobnie wyniosą prawie 600 tys. zł.