Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kozi Bród w prokuraturze

23 czerwca 2015, 08:15

Czwarty rok z rzędu powtarza się sytuacja, w której obserwujemy bardzo duże wahania stanów wody, a obecnie całkowity jej zanik, w potoku Kozi Bród. Przeprowadzone w ubiegłych latach ekspertyzy nie dały jednoznacznego wyjaśnienia tego zjawiska, dlatego tym razem miasto postanowiło oddać sprawę do prokuratury, by ta zajęła się jej zbadaniem.

W związku z obecną sytuacją, codzienny monitoring potoku prowadzi Straż Miejska, która sprawdza stan wody w czterech różnych miejscach - na moście przy ul. Kościuszki, na moście przy ul. Szklarskiej, na moście przy ul. Pasternik oraz na moście przy ul. Mokrej, a także sprawdza odczyty stanu wody w cieku z łaty wodowskazowej zainstalowanej przy ul. Szklarskiej, tj. przy bramie wjazdowej do Garbarni "Szczakowa" S.A. Z prowadzonych kontroli wynika, że od ok. dwóch tygodni występuje całkowity zanik wody w cieku.

- W celu wyjaśnienia tej powtarzającej się od czterech lat sytuacji, wystąpiliśmy do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie o przeprowadzenie kompleksowej kontroli w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w zakładach, które w sposób szczególny korzystają z wód Koziego Brodu w zakresie poboru wody i zrzutu ścieków - wyjaśnia Bronisława Chechelska-Paliga, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. - Wystąpiliśmy do prokuratury Rejonowej w Jaworznie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wystąpieniu szkody w środowisku.

***

Już w latach ubiegłych Urząd zlecił wykonanie dwóch ekspertyz mających na celu ustalenie sprawcy lub przyczyny bardzo niskich stanów wody Kozim Brodzie. Pierwszą ekspertyzę opracował Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski w Sosnowcu w 2012 r. Kolejną w 2014 r., pt. "Analiza hydrologiczna i hydrogeologiczna wahań i zaników przepływu wód w cieku Kozi Bród z przedstawieniem prognozy dotyczącej zmian warunków hydrologicznych w horyzoncie czasowym do 2021 r." opracował Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Zakład Ochrony Wód. Uzyskaną dokumentację skierowano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Marszałka Województwa Małopolskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami. Jak niestety widać nie wpłynęło to na poprawę stanu potoku.

Warto też przypomnieć, że prawo właścicielskie w stosunku do potoku Kozi Bród wykonuje Marszałek Województwa Śląskiego, a zadania w zakresie gospodarki wodnej obejmujące utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta cieku oraz w zakresie ochrony przeciwpowodziowej realizuje, poprzez wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.