Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2016: Czas na pomysły mieszkańców

3 czerwca 2015, 12:10

Zakończył się pierwszy etap konsultacji tj. spotkania informacyjne w sprawie JBO 2016, połączone z warsztatami projektowymi dla mieszkańców zainteresowanych składaniem wniosków. Przed nami nabór propozycji zadań. Na ich składanie pomysłodawcy mają aż 28 dni -  od 3 do 30 czerwca.

- Podczas spotkań, które prowadziliśmy w każdym z 20 obszarów konsultacyjnych, staraliśmy się przekazać mieszkańcom najważniejsze informacje dotyczące zgłaszania pomysłów, trybie ich weryfikacji i zasadach późniejszego głosowania. Szczególnie akcentowaliśmy zmiany jakie nastąpiły w procedurze naboru w porównaniu do poprzednich edycji - tłumaczy Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta Jaworzna. - Spotkania informacyjne połączyliśmy z warsztatami projektowymi, które poprowadzili trenerzy komunikacji i architekci. To nowa formuła podejścia do wykorzystania środków z budżetu partycypacyjnego, a przede wszystkim rozmów o przyszłości dzielnic.

Nowe zasady przewidują m.in. określenie minimalnej liczby głosów oddanych na projekt, wydłużenie terminu składania wniosków oraz głosowania, zagwarantowanie wglądu do dokumentacji towarzyszącej procesowi opiniowania wniosków, a także zapewnienie nieograniczonego dostępu do terenu, na którym realizowane jest zadanie. Nowością będzie też brak ograniczenia wiekowego dla wnioskodawców i głosujących oraz to, że sama weryfikacja mieszkańców nie będzie dotyczyć ich miejsca zameldowania lecz zamieszkania. Te ostatnie są efektem rozstrzygnięć  nadzorczych Wojewody Śląskiego.

Jednocześnie podczas prowadzonych konsultacji spośród mieszkańców każdego obszaru wybierano po trzech przedstawicieli, którzy będą uczestniczyli w pracach komisji badających wnioski i liczących głosy.

A już od 3 czerwca jaworznianie mogą składać swoje wnioski z pomysłami. Uprawnionymi są tu wszyscy mieszkańcy zamieszkujący dany obszar konsultacyjny. Formularze wniosków są dostępne w punktach informacyjnych. Można je również ściągnąć ze strony internetowej www.jbo.jaworzno.pl.

Nową propozycją w ramach JBO jest "Maraton pisania wniosków". W czwartek, 11 czerwca w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie  w godz. od 10.00 do 17.00 mieszkańcy będą mogli skorzystać z kompleksowej porady pracowników Urzędu, wypełnić i zweryfikować wniosek, sprawdzić własność terenów, załączniki, przykładowe cenniki oraz posłuchać pomysłów innych wnioskodawców.

Informacje na temat JBO oraz zasad wypełniania wniosków można uzyskać pod nr tel. (32) 61 81 582 oraz pod adresem e-mail: jbo@um.jaworzno.pl.