Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

3 czerwca 2015, 09:10

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Jaworzno przygotowuje się do opracowania strategicznego dokumentu, który skoncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dokumentem tym będzie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno” a jego istotą będzie osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację ww. działań z wykorzystaniem zewnętrznego wsparcia finansowego.

Do prawidłowego wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak również zaplanowania realnych działań na terenie miasta, konieczne będzie pozyskanie odpowiednich informacji, m.in. w postaci inwentaryzacji źródeł ciepła, zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie miasta oraz określenie emisji gazów z procesów energetycznych na terenie miasta.

W celu zebrania kluczowych danych wykonawca dokumentu przygotował specjalną ankietę, skierowaną do:

Gorąco zachęcamy mieszkańców do udziału w badaniu ankietowym! Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno”.

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres: pgn.jaworzno@energoekspert.com.pl lub złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Jaworznie – ul. Grunwaldzka 33.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, prosimy o kontakt z:

  • firmą Energoekspert Sp. z o.o., tel. (+48) 32-351-36-70,
  • Urzędem Miejskim w Jaworznie, tel. (+48) 32-618-16-69.

Informacje na ten temat można znaleźć również w zakładce pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.