Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jak uiszczać opłatę targową?

24 kwietnia 2015, 11:00

Straż Miejska przestała pełnić funkcję inkasenta opłaty targowej. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prosimy, aby osoby dokonujące sprzedaży na zorganizowanym placu targowym "Pod Kasztanami", placu targowym "Rynek Mały" i wszystkich pozostałych miejscach, na których dotychczas inkasentem była Straż Miejska, do czasu zmiany należną opłatę targową uiszczały samodzielnie za każdy dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Opłaty można uiszczać:

  • w kasach Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
  • lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jaworznie: Bank Handlowy w Warszawie SA nr 07 1030 1159 0000 0000 9206 6045.

Opłatę targową można zapłacić bez prowizji w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej (m.in. przy ul. Pocztowej 9A).

Nie zmieniły się stawki opłaty targowej. Dla przypomnienia, obowiązek wniesienia opłaty powstaje w dniu dokonywania sprzedaży na targowisku. Na terenie placu "Rynek Mały" opłata dzienna wynosi za jeden dzień - 1 złoty, na terenie placu "Pod Kasztanami" opłata dzienna - wynosi 2 złote. W odległości do 10 metrów od ogrodzeń cmentarzy, przy sprzedaży: kwiatów, wieńców, zniczy, świec - opłata dzienna wynosi 3 złote. W pozostałych miejscach na terenie miasta - 500 złotych. Termin płatności przypada na dzień dokonywania sprzedaży.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu Straż Miejska jest uprawniona do kontroli przestrzegania porządku publicznego, także na terenie, gdzie prowadzona jest sprzedaż, w tym do kontroli posiadania dokumentów potwierdzających dzienne opłacenie opłaty targowej.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miejskiego (Budynek "C"), ul. Grunwaldzka 52a, pok. 15, tel. 32 / 61 81 599, 32 / 61 81 600.