Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przetarg na odbiór odpadów

1 kwietnia 2015, 08:10

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Jaworzna na kolejne dwa lata. Aktualna umowa zawarta z MPO Sp. z o.o. dobiega końca w czerwcu tego roku.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013 roku, to gminy zajmują się organizacją gospodarki odpadami komunalnymi. Jednym z zadań gmin jest wybranie firmy, która będzie obsługiwała mieszkańców w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.

- W 2013 roku MZNK w postępowaniu przetargowym wybrał jaworznicką spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Dokładnie 13 czerwca 2015 roku umowa z MPO dobiega końca. W związku z tym został ogłoszony przetarg na realizację zadania odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Jaworzna przez następne 24 miesiące od momentu podpisania umowy - informuje Piotr Jamróz, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje przede wszystkim odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Oprócz tego wykonawca zadania będzie zobowiązany do m.in. wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki na odpady zmieszane oraz w pojemniki, kontenery i worki na odpady do selektywnej zbiórki.

Termin składania ofert przez firmy zainteresowane realizacją tego zadania upływa 6 maja br. o godzinie 9:00. Ze szczegółami ogłoszenia oraz specyfikacji zamówienia można się zapoznać na www.bip.mznk.jaworzno.pl.