Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe dowody osobiste

27 marca 2015, 12:04

Od 1 marca br. obowiązują nowe wzory dowodów osobistych. Nowy dokument zawiera jednak znacznie mniej informacji niż jego poprzednik. Nie znajdziemy w nim już danych dotyczących adresu zameldowania, koloru oczu czy wzroście, nie ma także podpisu posiadacza dokumentu. Pojawiło się natomiast nowe pole - obywatelstwo.

Nowe dowody osobiste zawierają jednak szereg zabezpieczeń, które mają chronić przed fałszowaniem dokumentów. Na dowodzie znajdują się opisy po angielsku i informacje o polskim obywatelstwie. Zdjęcie posiadacza jest dwukrotnie powtórzone i takie samo, jak to, obowiązujące obecnie w paszportach.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że nie ma potrzeby wymieniania dotychczasowych dowodów. Zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych. Natomiast nowe dowody osobiste są ważne przez 10 lat, a ich wydanie jest bezpłatne.

Obrazek
Obrazek