Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dodatkowe środki w budżecie miasta

20 marca 2015, 11:53

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Wzrost planowanych dochodów miasta w tym roku oraz dodatkowe środki, które udało się zaoszczędzić Urzędowi Miejskiemu w roku ubiegłym, złożyły się w sumie na kwotę ponad 11 mln zł, które wspomogą realizację tegorocznych planów Miasta. Wśród propozycji Prezydenta jest m.in. wsparcie szpitala miejskiego i Państwowej Straży Pożarnej, inwestycje związane z kontynuacją projektu dotyczącego rozbudowy infrastruktury służącej przedsiębiorcom oraz dofinansowanie budowy strefy rekreacji na Osiedlu Stałym.

Dodatkowe wpływy po stronie tegorocznych dochodów Miasta wzięły się głównie ze zwiększenia dotacji na realizowane przez Urząd Miejski przedsięwzięcia. Wśród dotowanych projektów znalazły się m.in. "Gospodarcza Brama Śląska", "e-Urzędy" i "Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej PSP". Wyższa kwota ubiegłorocznej nadwyżki pochodzi natomiast głównie z oszczędności uzyskanych przy realizacji szeregu inwestycji. Ostateczna suma zaoszczędzonych środków była możliwa do ustalenia dopiero po ostatecznym rozliczeniu wszelkich przepływów finansowych, dlatego przy planowanym już w październiku budżecie na kolejny rok, nie można było rozdysponować pełnej kwoty.

- Po dokładnym rozliczeniu i zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2014 r. okazało się, że Miasto wypracowało „wolne środki” w łącznej kwocie ponad 18,8 mln zł. W uchwale budżetowej na 2015 r. ujęto już kwotę 10,6 mln zł, teraz do podziału zostało jeszcze 8,2 mln zł nadwyżki oraz ponad 3 mln zł, które pochodzą ze zwiększenia planowanych dochodów budżetowych - wyjaśnia Skarbnik Miasta Wiesława Osuszek. - Planowane na najbliższej sesji włączenie do budżetu miasta Jaworzna na 2015 r. pozostałych „wolnych środków” z ubiegłego roku pozwoli w całości rozliczyć wynik wykonania budżetu miasta za 2014 rok.

Największa pula środków, podobnie jak w roku ubiegłym, została przeznaczona na zadania inwestycyjne, w tym kontynuację projektów realizowanych już wcześniej. Wśród nich znalazły się: Gospodarcza Brama Śląska - Infrastruktura służąca przedsiębiorcom - strefa Przemysłowa I i II, na którą przeznaczonych ma być dodatkowe 1,5 mln zł, Strefa rekreacji Os. Stałe, która otrzyma ponad 0,8 mln zł oraz Miejska Sieć Szerokopasmowa, która dzięki kwocie 250 tys. zł dotrze na Dobrą i do GEOsfery.

Pieniądze z nadwyżki Prezydent zamierza przeznaczyć także na inne ważne przedsięwzięcia. Jedną z nich jest modernizacja szpitalnych oddziałów - Ginekologiczno-Położniczego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W sumie, razem z kosztami zakupu sprzętu, na zadanie to ma zostać przeznaczone 2 mln zł. Nieco mniej - 1,8 mln zł to kwota, która ma zasilić system gospodarki odpadami.

W propozycji Prezydenta Miasta nie zabrakło także pieniędzy na wsparcie zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej oraz projektów Powiatowego Urzędu Pracy. O ostatecznym podziale środków zdecydują jednak radni, którzy już na marcowej sesji pochylą się nad przedstawionym projektem uchwały.

***

Proponowany podział kwoty 11,3 mln zł:

 • 2 mln zł - Modernizacja oraz zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • 1,85 mln zł - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • 1,5 mln zł - Gospodarcza Brama Śląska - Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Przemysłowa I i II
 • 1,5 mln zł - Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie0
 • 1,1 mln zł - projekt „e-Urząd” - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną
 • 0,95 mln zł - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
 • 0,8 mln zł - Strefa rekreacji Os. Stałe
 • 0,57 mln zł - dofinansowanie projektów PUP
 • 0,5 mln zł - administracja publiczna, w tym aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji
 • 0,29 mln zł - pomoc społeczna
 • 0,25 mln zł - rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej – Geosfera, Dobra
 • 0,16 mln zł – utrzymanie obiektów powstałych w ramach JBO
 • 0,1 mln zł - wykonanie dokumentacji boiska treningowego przy stadionie Victorii