Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zdecyduj o wyglądzie centrum Byczyny!

18 marca 2015, 12:15

Projekt pn. "Miasto siedmiu rynków" wchodzi w fazę realizacji!  Już dzisiaj o godz. 17.00 w Klubie "NIKO" w Byczynie odbędzie się spotkanie dotyczące zagospodarowania centrum tej dzielnicy.

- Sukces przebudowy jaworznickiego rynku i pozytywne przyjęcie wprowadzonych zmian przez mieszkańców sprawił, że zdecydowaliśmy się podobne inwestycje zrealizować także w dzielnicach - mówi prezydent Paweł Silbert. - Rynek pokazał, że jaworznianie potrzebują podobnych przestrzeni i warto dla nich tworzyć takie specjalnych miejsca do spotkań i spacerów.

Projekt polega na rewitalizacji ważnych przestrzeni publicznych w poszczególnych dzielnicach naszego miasta, a mimo że przedsięwzięcie nosi nazwę "Miasto siedmiu rynków", przekształceniom w osiedlach będą poddane także parki, place i skwery. Zmiany wizerunku centralnych punktów osiedli można się spodziewać w Długoszynie, Ciężkowicach, Jeleniu, Dąbrowie, Byczynie i Borach. Część inwestycji realizowana będzie z unijnym wsparciem, inne w oparciu o pieniądze z budżetu gminy.

Zdanie mieszkańców najważniejsze

Wszystkie elementy projektu będą realizowane z zaangażowaniem społeczności lokalnych. Mieszkańcy będą mieli realny wpływ na wygląd nowych miejsc w swoich dzielnicach.

- Jednym z kluczowych założeń, które zapowiadałem, jest aktywne włączenie mieszkańców w proces programowania rozwoju naszych dzielnic. Stąd też decyzja o zorganizowaniu cyklu konsultacji społecznych w postaci specjalnych warsztatów - dodaje prezydent Silbert.

Mieszkańcy z pomocą architektów i specjalistów w zakresie planowania przestrzennego będą mogli przedstawić swoje spostrzeżenia dotyczące funkcji, jakie powinna spełniać centralna przestrzeń ich dzielnicy. Wypracowane propozycje znajdą odzwierciedlenie w projekcie.

Za nami pierwsze konsultacje w Jeleniu, na których mieszkańcy pracowali nad koncepcją zagospodarowania historycznego placu w ich osiedlu. A oto szczegółowy harmonogram konsultacji w Byczynie:

  • Seminarium wprowadzające - 18 marca (środa) godz. 17.00 - 19.00,
  • Projektowanie osiedlowego rynku - 21 marca (sobota) godz. 10.00 - 15.00,
  • Debata - 9 kwietnia (czwartek) godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach!