Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Coraz więcej partnerów rodzin wielodzietnych

12 marca 2015, 12:02

Dzięki trwającemu w naszym mieście projektowi pn. "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna", osoby wychowujące troje lub więcej dzieci mogą korzystać z szeregu ulg w lokalnych instytucjach i firmach. Do programu przystąpiło już prawie 70 partnerów i liczba ta systematycznie się zwiększa.

Wachlarz usług objętych rabatami dla posiadaczy Karty Rodzin Wielodzietnych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. darmowe przejazdy autobusami PKM, wstęp na różnorodne wydarzenia sportowe i kulturalne, korzystanie z ośrodków rekreacyjnych i zajęć sportowych oraz kursy zawodowe. Posiadacze kart mogą także liczyć na zniżki w placówkach oświatowych i zdrowotnych oraz u lokalnych rzemieślników.

Wykaz wszystkich partnerów kampanii oraz oferowanych przez nich rabatów dostępny jest w zakładce "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna".

- Lista partnerów jest oczywiście cały czas otwarta i liczymy na to, że systematycznie będą się na niej pojawiały nowe firmy i instytucje. Chcemy, żeby zakres przywilejów dla posiadaczy kart wciąż się poszerzał, dlatego do udziału w projekcie cały czas zachęcamy kolejnych przedsiębiorców - tłumaczy Dariusz Starzycki, Zastępca Prezydenta Miasta.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby przyłączyć się do projektu powinni skontaktować się z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego, pod nr tel. (32) 61 81 713 lub e-mailowo, pisząc na adres: rg@um.jaworzno.pl.

Przypominamy, że projekt, poza sferą realnej pomocy materialnej, ma również pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu.

O przyłączenie się do programu cały czas mogą się też starać kolejne rodziny wielodzietne! Wnioski o wydanie "Karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej" przyjmowane są w Dziale Strategii i Projektów Społecznych MOPS w Jaworznie (budynek ZLO przy ul. Grunwaldzkiej 235 – parter – wejście główne od ul. Grunwaldzkiej, tel. (32) 618 18 37. W poniedziałki, wtorki, środy i piątki placówka czynna jest od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w czwartki od godz. 7:00 do godz. 17:00. Potrzebne formularze można otrzymać w placówkach MOPS lub pobrać w zakładce Jaworznicka Rodzina Wielodzietna.