Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Lokale i garaże do wynajęcia

11 marca 2015, 15:36

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłasza przetarg w formie licytacji stawki czynszu za wynajem gminnych lokali użytkowych oraz garaży. Na wynajem przeznaczonych jest 21 lokali i 3 garaże. Licytacja odbędzie się 27 marca br. o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Lokale przeznaczone na wynajem mają zróżnicowaną powierzchnię i kubaturę w związku z tym są w stanie zaspokoić oczekiwania osób prowadzących różnorodną działalność. Wśród oferowanych tym razem nieruchomości są lokale wcześniej służące m.in. jako sklepy, pomieszczenia piwniczne i powierzchnie magazynowe. W większości wyposażone są we wszystkie potrzebne instalacje. Dodatkową zachętą do zainteresowania się najmem lokali gminnych jest stosunkowo niski czynsz.

- Warto zainteresować się lokalami i garażami ponieważ wylicytowane czynsze są mimo wszystko zawsze nieco niższe niż w prywatnych budynkach - wyjaśnia Tomasz Jewuła, dyrektor MZNK.

Do wynajęcia są garaże przy ul. Kolejarzy, Ogrodowej i Zubrzyckiego oraz lokale przy ul.: Grunwaldzkiej 276a, Grunwaldzkiej 275, Jagiellońskiej 56 i 64, Kasprzaka 4a, Kościuszki 10, Partyzantów 24, Powstańców Śląskich 15 (2 pomieszczenia) i 17 (2 pomieszczenia), Sawickiej 2, Tysiąclecia 12,  Wyzwolenia 24, Wąskiej 2 (2 lokale),  Flisaków 5, Zelwerowicza 99, Matejki 24d (2 pomieszczenia) i Matejki 24c.

- Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium oraz dostarczenie wypełnionych druków w terminie do 26 marca. Wysokość wadium uzależniona jest od powierzchni lokalu użytkowego lub garażu, o najem którego oferent się ubiega. W obecności komisji będzie można licytować stawkę czynszu za 1 m² wybranego lokalu. Przetarg wygra ten oferent, który zaproponuje najwyższą stawkę - dodaje Tomasz Jewuła.

Licytacja stawki czynszu zaczynać się będzie od 4,00 zł netto za m², a postąpienie wynosić będzie 1,00 zł netto za m². Jednakże w przypadku ośmiu lokali koszty jakie ponosi Gmina z tytułu członkostwa w danej Wspólnocie Mieszkaniowej są wyższe, dlatego stawka wyjściowa jest równa stawce za 1 m² kosztów poniesionych przez Gminę na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. W przypadku lokalu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 275 zgodnie z Zarządzeniem licytacja miesięcznej stawki czynszu zaczynać się będzie od 23,71 zł netto za 1 m², a postąpienie wynosić będzie 1,00 zł netto za 1 m².

Szczegółowe informacje na www,mznk.jaworzno.pl