Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

"Karolinka" pomaga chorym dzieciom

20 lutego 2015, 08:06

W naszym mieście rozpoczęło działalność Stowarzyszenie "Karolinka", które zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży chorym na cukrzyce. Przedstawiciele stworzyszenia odwiedzili w tym tygodniu Zastępcę Prezydenta Miasta Dariusza Starzyckiego, by przedstawić swoje plany działania i omówić możliwość współpracy z miastem.

Celem działalności Jaworznickiego Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Chorych na Cukrzycę jest prowadzenie działalności na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, społecznej, ekonomicznej i komfortu życia codziennego dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę. Władze stowarzyszenia planują m.in. organizowanie poradnictwa, rehabilitacji i pomocy medycznej, prowadzenie programów, kampanii i debat publicznych oraz działalność edukacyjną. W ramach możliwości "Karolinka" będzie także udzielała pomocy w zakresie uzasadnionych potrzeb materialnych i sprzętowych oraz włączy się w organizację obozów, turnusów szkoleniowych i rehabilitacyjnych, imprez integracyjno – rekreacyjnych oraz innych form wypoczynku dla swoich podopiecznych.

Osoby chcące dowiedzieć się więcej na temat działalności Stowarzyszenia mogą dzwonić pod numery: 508-437-867, 691-853-513, 608-397-731.

Obrazek