Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zimowe obowiązki

9 lutego 2015, 10:20

fot. © Fotolia.com

fot. © Fotolia.com

Zima powróciła ze zdwojoną mocą i, jak informuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie zamierza odpuścić. W najbliższych dniach należy się spodziewać intensywnych opadów śniegu dlatego warto się do tego przygotować i pamiętać m.in. o obowiązku usuwania oblodzeń, sopli i nawisów śnieżnych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu przechodniów.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane właściciel, zarządca lub administrator obiektu budowlanego jest obowiązany:

  • utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami;
  • zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obowiązek usuwania nawisów śnieżnych oraz sopli nakłada także Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. Zapisy uchwały mówią m. in., że właściciele i zarządcy nieruchomości muszą zadbać o usunięcie śniegu i lodu z chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości oraz są zobowiązani do usuwania, stwarzających zagrożenie dla przechodniów, sopli i nawisów śnieżnych z dachów.

Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie należy zgłaszać u zarządców i właścicieli nieruchomości lub pod numerem interwencyjnym Straży Miejskiej - 986. W razie pojawienia się istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy także poinformować o tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: Tel. - (32) 61 81 890, Fax - (32) 61 81 891.

W ramach trwającej "Akcji Zima", podobnie jak w latach ubiegłych, dla mieszkańców uruchomione zostały także całodobowe numery telefonów, pod którymi przyjmowane są zgłoszenia, dotyczące zimowego odśnieżania ulic i chodników. Numery te to: (32) 616 72 68, 667 632 632 oraz 501-269-163.

O okresowych kontrolach dachów w budynkach wielkopowierzchniowych przypomina również Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - zagrożenia występujące w okresie zimowym