Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przetarg na budowę sali gimnastycznej ogłoszony

30 stycznia 2015, 13:57

W piątek, 30 stycznia br. zastępca prezydenta Dariusz Starzycki podpisał dokumenty umożliwiające rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Jeziorkach. 

- Mamy nadzieję, że rozpoczęta procedura przetargowa pozwoli na wyłonienie wykonawcy zadania, który do połowy przyszłego roku odda do użytku halę sportową dla dzieci i młodzieży z Jeziorek - mówi Zastępca Prezydenta Miasta, Dariusz Starzycki. - Inwestycja jest kluczowym zadaniem w tej dzielnicy, którego rozpoczęcie realizacji planowaliśmy właśnie na 2015 rok.

W zakresie realizacji przedmiotowego zadania w przetargu znajduje się: budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem szatniowo - sanitarnym, wykonanie boiska trawiastego, dziewięciu miejsc postojowych, dwóch zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przebudowa pomieszczeń przy łączniku przy szkole.

Termin zakończenia prac wyznaczono na 31 sierpnia 2016 roku. Dokumentację budowlano - wykonawczą opracowała Pracownia Projektowa „PIK” S.C Anna i Maciej Pindur z siedzibą w Żorach.