Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kanalizacja na Warpiu i Borach na finiszu

27 stycznia 2015, 11:51

Prawie rok trwa budowa kanalizacji w osiedlu Warpie i Bory. Zgodnie z planem prace w tych dzielnicach zmierzają ku końcowi. Na przełomie stycznia i lutego br. nastąpi ich odbiór.

W dzielnicy Bory dla 330 gospodarstw wybudowano praktycznie cały planowany 9 kilometrowy odcinek kanalizacji. Teraz prace skupiają się na odbudowie nawierzchni drogowych. Prace te prowadzone są m.in. na ulicy Grodzkiej, Hetmańskiej, Gołębiej, Chrzanowskiej, Niecałej. Podobnie sprawa ma się na osiedlu Warpie, gdzie dla 150 gospodarstw wybudowano już całe, planowane 5,4 kilometra kanalizacji. Drobne roboty porządkowe prowadzone są tylko w rejonie ulicy Bohaterów Getta i ulicy Północnej. Wszystkie prace zakończą się na przełomie stycznia i lutego br. Po tym okresie rozpocznie się procedura i możliwość budowy prywatnych przyłączy kanalizacyjnych, o czym spółka wodociągowa będzie informować.  

- Trochę dłużej, bo do wakacji potrwają roboty modernizacyjne na oczyszczalni. Od marca 2014 roku od podstaw udało się wybudować nowy reaktor biologiczny. Obecnie wykonawca jest na etapie przełączenia rurociągów tłocznych wraz z układem napowietrzenia do nowego reaktora biologicznego, tak aby stary układ biologiczny poddać gruntownemu remontowi. Pozwoli to na  zachowaniem ciągłości w pracy całego obiektu - wyjaśnia Sławomir Grucel, rzecznik prasowy MPWiK.  

Wartość II Fazy Projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, to ponad 63 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wynosi ponad 26,3 mln zł. Termin zakończenia wszystkich inwestycji dla drugiej części planowany jest na czerwiec 2015 roku, natomiast prace na Borach i Warpiu potrwają do końca 2014 roku. Dzięki tej inwestycji blisko 2 tys. mieszkańców Jaworzna z 480 gospodarstw zyska możliwość odprowadzania nieczystości płynnych do sieci sanitarnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.