Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dopłaty do eko-ogrzewania 2015

7 stycznia 2015, 13:21

Fot. © atm2003 - Fotolia.com

Fot. © atm2003 - Fotolia.com

Z początkiem stycznia ruszył nabór wniosków o dopłaty do ekologicznych systemów grzewczych. Podobnie jak w latach ubiegłych jaworznianie mają szansę otrzymać jednorazową dotację w wysokości 23 proc. kosztów urządzeń grzewczych i układu kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz ich montażu.

Oferta przeznaczona jest dla mieszkańców Jaworzna, którzy zdecydują się zainstalować w swoich budynkach mieszkalnych ekologiczne systemy grzewcze. Dotacja przyznawana jest jednorazowo, w wysokości 23 proc. do kosztów ekologicznych urządzeń grzewczych i ich montażu oraz do zakupu i montażu układu kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody. Maksymalna kwota dofinansowania do danej inwestycji nie może przekroczyć 3 tys. zł brutto.

Dofinansowanie skierowane jest do osób, które zdecydowały się ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza przez zainstalowanie ekologicznych systemów grzewczych. Za ekologiczne źródła ciepła uznaje się: kotły węglowe z automatycznym dozowaniem paliwa (w tym kotły miałowe), kotły na paliwa gazowe i ciekłe, źródła ciepła zasilane energią elektryczną, węzły cieplne zasilane z sieci ciepłowniczej, kotły do spalania biomasy, rekuperatory, a także pompy ciepła.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie świadczenia jest: złożenie wniosku o przyznanie dotacji przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji. Następnym krokiem będzie zawarcie z Gminą Jaworzno umowy o  udzielenie dotacji. Wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ul. Plac Górników 5, pokój nr 121. Realizacja dofinansowania nastąpi według kolejności składania wniosków do 15 października br. lub do wyczerpania środków finansowych w budżecie miasta przeznaczonych na ten cel.

Załączniki:

Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza (.pdf)

Wniosek o udzielenie dotacji celowej do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego wraz z oświadczeniem (.pdf)

Wniosek o udzielenie dotacji celowej do planowanej instalacji układu kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej wraz z oświadczeniem (.pdf)