Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiany w prawie konsumenckim

7 stycznia 2015, 11:45

fot. © MH - fotolia.com

fot. © MH - fotolia.com

Pod koniec 2014 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące konsumentów. Ustawa o prawach konsumenta nałożyła liczne obowiązki na przedsiębiorców, a także dała dodatkowe uprawnienia kupującym. Dzięki tym zmianom konsumenci będą bardziej chronieni, zwłaszcza podczas zakupów niestandardowych dokonywanych np. w internecie lub też podczas prezentacji.

Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, które będą obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki ujednoliceniu przepisów przedsiębiorcom będzie łatwiej działać na rynkach zagranicznych.

Najważniejsze zmiany, o których powinni wiedzieć e-sprzedawcy to:

  1. Wydłużenie czasu na odstąpienie kupującego od umowy zawartej przez Internet (czyli na odległość) oraz na pokazie (czyli poza lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 dni.
  2. Uregulowanie kwestii kosztów odesłania towaru: warto wiedzieć, że w sytuacji rezygnacji z zakupów - to konsument poniesie koszty odesłania towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.
  3. Zapłata za zmniejszenie wartości towaru: konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
  4. Jasne terminy zwrotu kosztów zakupu: jeśli konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem  pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania  od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania.
  5. Dodatkowe koszty zakazane: za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Dodatkowa opłata - np. za płatność kartą - nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca.

Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy.