Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Opcje dla Szczakowskiej - zdecydują mieszkańcy

16 grudnia 2014, 10:01

Przedstawiona koncepcja budowy Obwodnicy Niedzielisk, która w znacznej mierze odciąży mieszkańców tej dzielnicy od nadmiernego ruchu samochodowego, spowoduje wprowadzenie modyfikacji także na obecnie funkcjonujących ulicach. Koncepcji dotyczących najbardziej obecnie obciążonej ulicy w tym rejonie, czyli ul. Szczakowskiej jest kilka. O tym, która z nich zostanie ostatecznie wprowadzona w życie zadecydują sami mieszkańcy! Urząd Miejski zaprasza wszystkich zainteresowanych jaworznian na konsultacje w tej sprawie, które odbędą się w najbliższy piątek, 19 grudnia o godz. 17.00 w Klubie "Relax”.

Projektowana obecnie obwodnica, która połączy ul. Grunwaldzką z planowanym rondem Chropaczówka i pobiegnie dalej do ronda GEOsfery, sama w sobie będzie odciążeniem ul. Szczakowskiej i pozwoli całkowicie usunąć z niej ruch ciężki. Możliwa jest jednak taka organizacja ruchu, która wyeliminuje z niej również ruch samochodów osobowych będących tzw. tranzytem wewnętrznym czy międzydzielnicowym.

Obecnie trwają prace projektowe związane z zaplanowaną na 2016 rok budową połączenia ul. Grunwaldzkiej z planowanym rondem Chropaczówka i dalej do ronda GEOsfery. Nowa droga sama w sobie będzie odciążeniem ul. Szczakowskiej i pozwoli całkowicie usunąć z niej ruch ciężki. Możliwa jest jednak taka organizacja ruchu, która wyeliminuje z niej również ruch samochodów osobowych będących tzw. tranzytem wewnętrznym czy międzydzielnicowym. Koncepcja ronda na Chropaczówce zakłada bowiem zarówno obsługę czterech, jak i pięciu relacji. Cztery wloty zarezerwowane są dla ul. Chropaczówka, Górnośląska oraz obwodnicy Niedzielisk - w stronę GEOsfery i Osiedla Stałego. Piąty wjazd może obsługiwać ul. Szczakowską, jednak zrezygnowanie z tej opcji spowoduje, że trasa ta stanie się ulicą ślepą, obsługującą jedynie ruch osiedlowy.

Projektanci zbadali już prognozowane rozkład ruchu przy obu wariantach, gdyż - dzięki Studium Komunikacyjnemu - Jaworzno posiada cyfrowy model ruchu pojazdów, który umożliwia sprawdzenie jak będzie się rozkładał ruch na nieistniejących jeszcze drogach. Przeprowadzone symulacje pokazały, że po zbudowaniu Obwodnicy Niedzielisk ruch na ul. Szczakowskiej, nawet bez wyłączania przejezdności ulicy, spadnie o około 80 proc. Dlatego też proponowana będzie budowa pięciowlotowego ronda, natomiast w przypadku gdyby na ul. Szczakowskiej nadal utrzymywał się nadmierny ruch, zostałby on ograniczony za pomocą znaków i organizacji ruchu uniemożliwiając korzystanie transportowi indywidualnemu z wlotu Szczakowskiej. Ostateczne rozwiązania urzędnicy chcą jednak przedyskutować najpierw z mieszkańcami.

Konsultacje, na których przedstawione będą szczegółowe rozwiązania planowane dla ul. Szczakowskiej, odbędą się w Klubie "Relax”, w piątek - 19 grudnia, godz. 17.00.