Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prezydent powiadamia prokuratora

20 listopada 2014, 10:02

fot. © apops - Fotolia.com

fot. © apops - Fotolia.com

Prezydent Silbert składa doniesienie do Prokuratury w związku z kolejnym kłamliwym tekstem redaktora Józefa Matysika pt. "Ja tylko pytam", który ukazał się we wczorajszym numerze gazety "Co Tydzień". Gazeta wspierająca jawnie kandydata Platformy Obywatelskiej sugeruje, że między prezydentem a jednym z przedsiębiorców oraz jednym z pracowników Urzędu Miejskiego występują niezgodne z prawem powiązania. Jest to całkowita nieprawda, oszczerstwo i pomówienie.

Prezydent wnioskuje do Prokuratury o podjęcie czynności wobec redaktora Matysika w oparciu o art. 191 § 1 oraz art. 249 pkt 2 w zw. z art. 115 § 12 Kodeksu Karnego - za stosowanie groźby spowodowania postępowania karnego w celu zmuszenia do określonego działania i przeszkadzanie taką groźbą swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności. Działanie redaktora Matysika wyczerpuje też znamiona przestępstwa pomówienia z art. 212 Kodeksu Karnego.

Przypominamy, że już w dwóch sprawach zapadły wyroki stwierdzające podawanie przez redaktora Matysika nieprawdy na temat prezydenta Silberta w materiałach prasowych publikowanych w "Co Tydzień". Tym razem grozi mu odpowiedzialność karna.