Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zniszczony pojemnik na odpady - co robić?

13 listopada 2014, 12:35

Wszelkie zauważone usterki pojemników na odpady komunalne należy zgłaszać do Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi MZNK. Pracownicy działu przekażą sprawę firmie MPO, która odpowiada za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki.

Miesięcznie do MZNK trafia kilka zgłoszeń dotyczących uszkodzonych pojemników. Najczęściej zniszczenia powstają w trakcie odbioru odpadów. Zdarzają się również zgłoszenia dotyczące zniszczenia pojemników na odpady w wyniku niewłaściwego korzystania z nich.

- Na początku sezonu grzewczego chcemy przypomnieć zasady bezpieczeństwa dotyczące wyrzucania popiołu z pieców. Do pojemników na odpady zmieszane można wrzucać popiół z domowych pieców i kominków, ale wyłącznie po jego uprzednim wygaszeniu i ostudzeniu - tłumaczy Piotr Jamróz, rzecznik prasowy MZNK. - Niestosowanie się do tych zasad może prowadzić do uszkodzenia pojemnika, a nawet zapalenia pozostałej zawartości i pożaru.

Należy tutaj zaznaczyć, że jeśli pojemnik ulegnie zniszczeniu z powodu nieprawidłowego korzystania kosztami jego wymiany może zostać obciążony właściciel nieruchomości, do której został przydzielony.

Dział Gospodarki Odpadami MZNK mieści się przy ul. Inwalidów Wojennych 5 na Osiedlu Stałym.

Biuro czynne od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7:00 - 15:00, czwartek w godzinach 7:00 - 17:00.

Telefon: 32 / 745 10 61, 32 / 745 10 63, 32 / 745 10 65, 32 / 745 10 66
Fax: 32 / 745 10 47
E-mail: odpady@mznk.jaworzno.pl