Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Remonty dróg i chodników

12 listopada 2014, 10:43

Po dużych inwestycjach drogowych na głównych ciągach komunikacyjnych, miasto prowadzi szeroki zakres prac modernizacyjnych i remontowych w dzielnicach i osiedlach mieszkaniowych. W 2013 i 2014 roku wyremontowano kolejne ulice, które zostały wybrane przez mieszkańców podczas spotkań z prezydentem Pawłem Silbertem.

W ramach programu modernizacji dróg gruntowych wyremontowano lub wymieniono nawierzchnię na ponad 100 odcinkach dróg w różnych częściach miasta.