Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wniosek doceniony - czekamy na zatwierdzenie

28 października 2014, 15:09

Na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazała się wstępna lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Jednym z zakwalifikowanych wniosków w ramach dróg powiatowych jest projekt przebudowy ul. Dąb w Jeleniu.

Przygotowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów dokumenty aplikacyjne zostały pozytywnie zweryfikowane. Wysokość dotacji, która może zostać przyznana naszemu miastu w 2015 roku opiewa na kwotę ponad 2 milionów złotych. Wartość zgłoszonego odcinka inwestycji wynosi 4,7 mln złotych.

Obecnie trwa przebudowa ul. Dąb w Jeleniu na odcinku ponad 400 m od granicy miasta do wjazdu do oczyszczalni ścieków. Wartość prowadzonych prac to ponad 1,6 mln złotych.

- Kolejny etap ujęty w zakwalifikowanym wniosku będzie obejmował dalszy ponad kilometrowy odcinek ulicy. Aktualnie nawierzchnia jezdni jest w złym stanie technicznym i wymaga ciągłych napraw bieżących. Dodatkowo droga nie posiada chodnika, a takie elementy jak słupy teletechniczne i energetyczne znajdują się w skrajni drogi - tłumaczy Nikodem Motyka, rzecznik prasowy MZDiM.

W tym roku Miejski Zarząd Dróg i i Mostów przygotował dokumentację projektową, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W ramach zadania zostały zaprojektowane i będą wykonane na skrzyżowaniach elementy uspokojenia ruchu w postaci powierzchni wyniesionych o nawierzchni granitowej. Wykonane zostanie również oznakowanie pionowe i poziome skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. Elementy, które znalazły się w skrajni drogowej zostaną z niej usunięte. Dodatkowo zaprojektowano modernizację oświetlenia ulicznego - zniszczone słupy zostaną przesunięte i wymienione na nowe. Po przebudowie zostanie wprowadzona także nowa organizacja ruchu.

Ostateczna lista zakwalifikowanych projektów zostanie przedstawiona po 28 listopada 2014 roku.