Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Cyprysowa i Lipowa z nową infrastrukturą

16 października 2014, 13:18

Początkiem września rozpoczęły się roboty budowlane związane z wymianą blisko 1,5 km sieci wodociągowej oraz 1,5 km sieci kanalizacyjnej w ulicy Cyprysowej i Lipowej. Oprócz nowej sieci, powstaną również nowe nawierzchnie drogowe i chodniki.

Remont jest zadaniem zapisanym w planie inwestycyjnym spółki na rok 2014. Modernizacja dotyczy głównej sieci zlokalizowanej bezpośrednio w drodze, jak i indywidualnych przyłączy znajdujących się bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych.

- Na ulicy Cyprysowej w rejonie bloków sieć kanalizacyjna została już wymieniona. Do końca października ten obszar zostanie odbudowany i zaasfaltowany. Na przełomie października i listopada nowy asfalt wraz z nową siecią wod-kan pojawi w ulicy Lipowej. Liczymy, że cała inwestycja zakończy się do 30 listopada  - tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel

Głównym wykonawcą zadania jest firma Drogopol, która oprócz sieci, nowych nawierzchni asfaltowych odbuduje krawężniki i chodniki, a także w rejonie bloków stworzy kilka nowych miejsc parkingowych.