Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rozwód... Ta konferencja jest dla Ciebie

15 października 2014, 12:54

"Rodzina w sytuacji okołorozwodowej – zagrożenia i możliwości pomocy" – to tytuł konferencji przygotowanej przez jaworznicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, która dedykowana jest jako wsparcie dla jaworznickich rodzin zmagających się z trudną sytuacją rozwodu. Debata odbędzie się w piątek, 24 października w Hotelu Brojan, ul. Paderewskiego 43. Początek spotkania o 10:00.

Konferencja jest jednym z kluczowych elementów programu koordynowanego przez OIK, którego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla tych jaworznickich rodzin, które stają w obliczu problemu jakim jest rozwód.

- W ostatnich latach w jaworznickich instytucjach udzielających pomocy rodzinie zaobserwowano zwiększoną liczbę rodzin zgłaszających się o pomoc w sytuacjach „około rozwodowych”. Podstawowym problemem rodzącym się w takiej sytuacji są relacje rozwodzących się małżonków z dziećmi – mówi Barbara Obertyn, Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. - Niestety często dzieci są świadkami lub uczestnikami konfliktu małżeńskiego, a co bardziej niepokojące rodzice wielokrotnie wykorzystują je do „walki” ze współmałżonkiem bądź partnerem. Dlatego też mając na uwadze głębię problemu, jaworznicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przygotował ofertę pomocową dla rodzin będących w sytuacji rozwodu. Motywem głównym naszych działań jest troska o ochronę dzieci oraz minimalizację aktów przemocy między małżonkami. Cykl, który proponujemy mieszkańcom ma przede wszystkim edukować rodziców przeżywających trudną dla nich sytuację rozstania się z partnerem - piątkowa konferencja jest jednym z jego ważnych elementów - dodaje Barbara Obertyn.

Szczegółowy harmonogram konferencji:
09:00 - 10:00 - rejestracja uczestników
10:00 - 10:15 - Uroczyste otwarcie konferencji
10:15 - 11:00 - "Rodzina w sytuacji rozwodowej – zagrożenia i możliwości pomocy" dr hab. Hanna Przybyła – Basista UŚ, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną.
11:00 - 11:45 - "Związki między konfliktem rozwodowym rodziców a ujawnieniem wykorzystania seksualnego ich dziecka - perspektywa biegłego sądowego psychologa” dr Agnieszka Roszkowska – UŚ Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej
11:45 - 12:15 - przerwa kawowa
12:15 - 13:00 - "Prawa rodziców w kontekście obowiązku szkolnego ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w sytuacji rozwodowej” Grażyna Cybula, Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny "Metis” w Katowicach.
13:00 - 13:45 - "Konflikty w rodzinach w sytuacji rozwodowej z perspektywy policyjnych interwencji” nadkomisarz Tomasz Ciepał,komisarz Katarzyna Wesołowska Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
13:45 - 14:00 – podsumowanie konferencji