Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2015: Pierwsze głosy policzone

6 października 2014, 19:15

Ruszyły posiedzenia Zespołów ds. budżetu obywatelskiego. Dzięki temu w ciągu najbliższych kilku dni dowiemy się, na które zadania w poszczególnych obszarach mieszkańcy oddali najwięcej głosów. Dzisiaj poznaliśmy zwycięskie projekty z trzech obszarów: "Azot, Stara Huta", "Bory" oraz "Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn".

W sumie w obszarze Azot, Stara Huta oddano 1124 głosy, z tego 1000 zostało uznanych za ważne, a 124 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pana Józefa Kwiatkowskiego pod nazwą "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, o pow. 40m x 20m, wraz z podbudową elastyczną".

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

  • Kwiatkowski Józef - "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, o pow. 40m x 20m, wraz z podbudową elastyczną" - przy Gimnazjum nr 2 - szacunkowe koszty zadania 135 070,00 zł - 411 głosów
  • Figiel Krzysztof - "Utwardzenie drogi wjazdowej do Kościoła pw. Św. Karola Boromeusza oraz ułożenie kostki brukowej" - szacunkowe koszty zadania 74 000,00 zł - 371 głosów
  • Sekunda Krystian - "Osiedlowy integracyjny plac zabaw dla dzieci" - przy ul. Ks. J. Sulińskiego - szacunkowe koszty zadania 65 000,00 zł - 174 głosy
  • Kijowski Mieczysław - "Park dzielnicowy" - między ul. Budryka a ul. Olszewskiego - szacunkowe koszty zadania 30 000,00 zł - 36 głosów
  • Szynal Genowefa Kazimiera "Kontrola populacji i zdrowia kotów wolnobytujących i bezdomnych z terenu obszaru konsultacyjnego Azot, Stara Huta" - szacunkowe koszty zadania 10 000 zł - 8 głosów

Przypomnijmy, że na obszar Azot, Stara Huta przypada kwota 135 070 złotych.

Z kolei w obszarze Bory mieszkańcy oddali łącznie 111 głosów, z czego 105 zakwalifikowano jako ważne, a 6 odrzucono decyzją zespołu. W tym  obszarze pod głosowanie został poddany tylko jeden projekt - Furman Anna - "Budowa skateparku Bory" - ul. Tetmajera - szacunkowe koszty zadania 125 450,00 zł. Na obszar Bory przypada dokładnie taka kwota.

Natomiast w obszarze Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn w sumie oddano 266 głosów, z tego 265 zostało uznanych za ważne, a 1 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pani Bernadette Zdrada pod nazwą "Wielofunkcyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19".

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

  • Zdrada Bernadette - "Wielofunkcyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19" - szacunkowe koszty zadania 70 000,00 zł - 168 głosów
  • Zdrada Bernadette - "Miejsca parkingowe przy drodze dojazdowej przy SP 19" - szacunkowe koszty zadania 50 000,00 zł - 75 głosów
  • Kwaśniowska Iwona - "Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Korczaka" - od skrzyżowania ulic Dożynkowej, Korczaka i Podlaskiej - szacunkowe koszty zadania 120 010,00 zł - 22 głosy

Na obszar Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn przypada kwota 120 010 zł, dlatego do realizacji rekomendowane są dwa pierwsze zadania, których łączna wartość mieści się w kwocie przeznaczonej na ten obszar.