Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Bezpłatna pomoc dla ofiar przestępstw

29 września 2014, 08:32

fot. © Petair - Fotolia.com

fot. © Petair - Fotolia.com

Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa - możesz uzyskać darmową pomoc prawną, psychologiczną czy finansową. Na terenie całego kraju działają instytucje, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na ten właśnie cel.

Pokrzywdzeni mogą skorzystać z darmowej informacji prawnej, pomocy psychologicznej, pokrycia kosztów rehabilitacji, pomocy finansowej i materialnej.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www. pokrzywdzeni.gov.pl.