Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rozwód... - chroń swoje dziecko!

26 września 2014, 14:11

fot. drubig-photo Fotolia.com

fot. drubig-photo Fotolia.com

Jeszcze przez trzy miesiące realizowany będzie projekt pod nazwą "SKARBY W RODZINIE", koordynowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Jego głównym założeniem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin zmagających się z sytuacją rozwodu oraz ze zjawiskiem przemocy, zarówno psychicznej jak i fizycznej.

Statystyki wskazują, że co roku zwiększa się liczba rozwodów w Polsce. Obecnie orzekanych jest około 65 tys. rozwodów rocznie, a w miastach ilość rozwodów jest ponad 2-krotnie wyższa niż na wsi.

W ostatnich latach w jaworznickich instytucjach udzielających pomocy rodzinie zaobserwowano zwiększoną liczbę rodzin zgłaszających się o pomoc w sytuacjach „około rozwodowych”. Podstawowym problemem rodzącym się w takiej sytuacji są relacje rozwodzących się małżonków z dziećmi – mówi Edyta Jamróz, koordynator projektu z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. - Niestety często dzieci są świadkami lub uczestnikami konfliktu małżeńskiego, a co bardziej niepokojące rodzice wielokrotnie wykorzystują je do „walki” ze współmałżonkiem bądź partnerem.

Bezspornie największe straty emocjonalne w konfliktach „około rozwodowych” ponoszą dzieci. Rodzice pod pretekstem „dobra dziecka” nie zawsze potrafią zapewnić mu bezpieczeństwo emocjonalne, czy też konsekwentne wychowanie. Często dzieci są świadkami aktów przemocy. Rozpad rodziny, odczuwany zawsze przez dziecko jako naruszenie jego więzi emocjonalnej z opiekunami, wpływa na niego w sposób traumatyczny. Jego siła i skutki zależą zarówno od związków między rodzicami a dzieckiem, jak i od okoliczności rozpadu. Niewątpliwie jednak opuszczenie domu rodzinnego przez jednego z rodziców, z którym dziecko było do tej pory w silnym związku emocjonalnym, stanowi silny wstrząs dla psychiki dziecka o skutkach możliwych do ocenienia dopiero w przyszłości.

- Dlatego też mając na uwadze głębię problemu, jaworznicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przygotował ofertę pomocową dla rodzin będących w sytuacji rozwodu – wyjaśnia Edyta Jamróz. - Motywem głównym naszych działań jest troska o ochronę dzieci oraz minimalizację aktów przemocy między małżonkami. Cykl, który proponujemy mieszkańcom ma przede wszystkim edukować rodziców przeżywających trudną dla nich sytuację rozstania się z partnerem. Ponadto oferujemy im również realną pomoc np. poprzez umożliwienie kontaktu z prawnikiem czy też mediatorem rodzinnym.

To już po raz czwarty raz Jaworzno pozyskało środki finansowe w wysokości 39 tys. zł na realizację Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Tym razem w okresie od września do grudnia 2014r. realizowany jest projekt pod nazwą „SKARBY w RODZINIE” koordynowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.

Poniżej szczegółowa oferta projektu pomocowego:

1. Poszerzenie wiedzy wśród społeczności lokalnej na temat zagrożeń i skutków płynących z przemocy w rodzinie rozwodzącej się.
1) Konferencja lokalna dla mieszkańców miasta oraz pracowników służb społecznych na temat „Rodzina w sytuacji około rozwodowej -  zagrożenia i możliwości pomocy”.
2) Warsztaty dla pracowników służb społecznych „Sytuacja dzieci w rodzinach rozwodzących się – interwencje w sytuacjach przemocy wobec dzieci”
3) Prelekcje dla mieszkańców miasta „Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie
2. Propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz budowanie pozytywnego obrazu dziecka, wspieranie jego zasobów i talentów. Budowanie prawidłowej relacji z dzieckiem poprzez wzmacnianie obszaru więzi emocjonalnej.
1) Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i ich rodziców „Skarby w rodzinie”.
3. Udzielanie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych u rodzin w sytuacji konfliktowej zagrożonych przemocą w rodzinie.
1) „Dni z prawnikiem” – porady prawne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
2) „Mediacje rodzinne” – spotkania mediatora rodzinnego z rodzinami w konflikcie około rozwodowym.

Informacje na temat projektu udziela jego koordynator - Edyta Jamróz – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.