Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej

24 września 2014, 15:54

W czwartek, 25 września o godz. 14:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. Sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Jaworznie za 2013 rok.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego infrastruktury przemysłowej i transportowej dla nowego bloku 910 MWe w Jaworznie.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych w 2014 roku.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat, działki gminnej nr 3789 o pow. 98 673 m2 w obr. Byczyna m. Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat, działek stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, położonych w rejonie ulicy Gwardzistów oraz Łanowej.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat, działek stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, położonych w rejonie ulicy Widokowej, Upadowej oraz Św. Wojciecha.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat, działek stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, położonych w Jaworznie w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego, Św. Wojciecha, Podlesie oraz Wolności.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej  w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat, działek stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, położonych w rejonie ulicy Podlesie oraz Zagrody.
 12. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 13. Interpelacje i wnioski radnych.
 14. Wnioski mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live. Z projektami uchwał można zapoznać się na www.bip.jaworzno.pl