Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

MZDiM remontuje infrastrukturę osiedlową

9 września 2014, 11:06

Miejski Zarząd Dróg i Mostów kontynuuje prace związane z remontami nawierzchni ciągów pieszych, chodników i schodów terenowych na jaworznickich osiedlach. Równocześnie w dzielnicach prowadzona jest modernizacja dróg gruntowych w ramach programu "Czas na gruntówki".

W pierwszej kolejności do remontu wyznaczono te ciągi piesze, z których najczęściej korzystają mieszkańcy. Pod uwagę brano także potrzeby najmłodszych jaworznian, dlatego też w wykazie znajdują się także chodniki w pobliżu przedszkoli czy szkół. Ponadto w ramach realizacji poszczególnych zadań instalowane są elementy małej infrastruktury - ławeczki i kosze na śmieci.

W przypadku modernizacji gruntówek warto wspomnieć, że w 2013 roku w ramach programu "Czas na gruntówki” nową nawierzchnię asfaltową wykonano na ponad 50 ulicach. W tym roku wizerunek zmieni kolejnych kilkadziesiąt dróg.