Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Piesi z odblaskami

22 sierpnia 2014, 07:48

© bradcalkins - Fotolia.com

© bradcalkins - Fotolia.com

Już 31 sierpnia wchodzi w życie znowelizowane prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Mogą to być np. kamizelki lub opaski. Osoby, które nie zastosują się do nowych uregulowań prawnych mogą zostać ukarane mandatem.

Nowe przepisy to efekt uchwalonej przez Sejm nowelizacji Ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 4a, od 31 sierpnia "pieszy, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu(...)". Odblaski nie są obowiązkowe w przypadku, gdy poruszamy się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

- Przepis ten ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zminimalizować ilość zdarzeń z ich udziałem - wyjaśnia Artur Zięba, komendant jaworznickiej Straży Miejskiej.

Elementy odblaskowe muszą być umieszczone w widocznym miejscu, na przykład na ramionach. Jak pokazują statystki, jeśli pieszy ma na sobie odblaskowy element, kierowca może zauważyć go nawet z odległości 300 metrów.