Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Mobilne punkty na odpady

22 lipca 2014, 14:30

Od września ubiegłego roku na terenie Jaworzna działają mobilne Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jak wynika z przeprowadzonych kontroli sposób oddawania odpadów problemowych sprawdza się i cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

Mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych działają raz w miesiącu w każdej dzielnicy Jaworzna. - Punkty mobilne spełniają swoje zadania i cieszą się całkiem sporym zainteresowaniem mieszkańców. Jaworznianie oddają głównie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -  monitory, telewizory, meble takie jak fotele, krzesła oraz przeróżne odpady problemowe np. ze sprzątania strychów czy piwnic – mówi Agnieszka Sala z Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Miejsca działania czternastu mobilnych GPSZOK zostały wyznaczone tak, aby każdy mieszkaniec Jaworzna raz w miesiącu miał możliwość oddania odpadów problemowych w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania. Punkty działają w soboty co najmniej przez trzy godziny w przedziale między 9:00 a 16:00.  Przyjmowane są do nich takie odpady jak: tekstylia, drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, telefony, lampy fluorescencyjne oświetleniowe, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, opakowania po farbach.

Harmonogram działania punktów mobilnych na okres lipiec - grudzień 2014 r.:

Bory
Parking przed Szkołą Podstawową nr 14, godzina 13.00 – 16.00
Terminy: 19 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 22 listopada, 20 grudnia.

Stara Huta
Plac za przystankiem autobusowym „Stara Huta”, godzina 9.00 – 12.00
Terminy: 19 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 22 listopada, 20 grudnia.

Centrum, Warpie
Parking przed Halą Widowiskowo Sportową, od 9.00 do 12.00
Terminy: 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada, 6 grudnia.

Byczyna, Cezarówka
Parking ul. Gwardzistów 7, od 9.00 do 12.00
Terminy: 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada, 6 grudnia.

Góra Piasku, Szczakowa
Szczakowa, plac na przeciwko budynku przy ul. Jagiellońskiej 54, od 9.00 do 12.00.
Terminy: 12 lipca, 9 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Pieczyska, Dobra
Plac przy ulicy Kpt. Pniaka 5 od 13.00 do 16.00
Terminy: 12 lipca, 9 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Dąbrowa Narodowa, Osiedle Stałe
Plac za przystankiem autobusowym „Łubowiec”, od 9.00 do 12.00
lub Osiedle Stałe plac przy budynku ul. Inwalidów Wojennych 5, od 13.00 do 16.00
Terminy: 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia.

Łubowiec, Wysoki Brzeg
Plac za przystankiem autobusowym „Łubowiec”, od 9.00 do 12.00
Terminy: 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia.

Jeleń
Plac naprzeciwko budynku ul. Wygoda 47, od 13.00 do 16.00
Terminy: 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada, 6 grudnia.

Pszczelnik, Podłęże, Azot
Plac przy posesji Wilcza 40, od 13.00 do 16.00
Terminy: 12 lipca, 9 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Gigant, Niedzieliska
Plac obok posesji ul. Szczakowska 38, od 13.00 do 16.00
Terminy: 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia.

Długoszyn
Plac naprzeciwko szkoły, ul. Chropaczówka 101, od 9.00 do 12.00
Terminy: 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia.

Ciężkowice
Plac przy budynku ul. Ciężkowicka 68, od 9.00 do 12.00
Terminy: 12 lipca, 9 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Wilkoszyn, Koźmin, Jeziorki, Cezarówka Górna
Wilkoszyn, parking przed cmentarzem komunalnym od 9.00 do 12.00
Koźmin Cezarówka, plac naprzeciw posesji przy ul. Cezarówka Górna 12, od 13.00 do 16.00
Terminy: 19 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 22 listopada, 20 grudnia.