Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Europejski staż drogą do lepszej pracy

18 lipca 2014, 08:41

fot.© goodluz - Fotolia.com

fot.© goodluz - Fotolia.com

Zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nowych umiejętności i kwalifikacji za granicą to główne założenie projektu, w którym biorą udział bezrobotni jaworznianie w wieku 18-35 lat. W ramach programu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, 30 młodych osób miało szansę na odbycie stażu zawodowego w Niemczech.

Projekt mobilności pn. "Europejski staż – drogą do lepszej pracy" w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych w Bad Freinenwalde w Niemczech.

Każdy z uczestników projektu przed wyjazdem na dziewięciotygodniowy staż został objęty szkoleniem z zakresu języka niemieckiego oraz warsztatami pedagogiczno – kulturowymi ukierunkowanymi na przygotowanie do warunków życia i pracy w innym kraju. Po ukończeniu kursu bezrobotni biorący udział w programie wyjechali do Niemiec, gdzie mieli szansę pracy i zdobycia doświadczenia w różnorodnych zawodach.

Na przestrzeni miesięcy maj – lipiec uczestnicy projektu mogli nabyć nowe umiejętności zawodowe poprzez praktyczną naukę zawodu w takich branżach jak: gastronomia, opieka i oświata, budownictwo i mechanika, usługi. Dodatkowo podczas pobytu zapewniono stażystom bezpłatny dojazd do miejsca pracy, wyżywienie, nocleg oraz kieszonkowe. W celu podniesienia ich kompetencji językowych i możliwości przełamania bariery językowej zorganizowane zostało w Niemczech dodatkowe szkolenie w zakresie języka niemieckiego. Natomiast dla uatrakcyjnienia czasu wolnego organizowano w ramach przygotowania kulturowego liczne wycieczki do takich miast jak np. Berlin czy Poczdam.

Po powrocie do kraju każdy z uczestników projektu otrzyma certyfikat "Europass Mobilność" honorowany we wszystkich krajach UE, potwierdzający nabyte doświadczenie zawodowe oraz umiejętności i kwalifikacje za granicą.

Pierwsza piętnastoosobowa grupa uczestników zakończyła już staż i uczestniczy w badaniach ewaluacyjnych kończących projekt. Natomiast powrót drugiej grupy zaplanowany jest na 26 lipca. Pracownicy jaworznickiego PUP zapewniają, że podczas spotkań z uczestnikami niejednokrotnie można było usłyszeć, iż są zadowoleni z decyzji o uczestnictwie w projekcie, a odbyty staż przyczynił się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy i na pewno wpłynie na przyszłe plany zawodowe.