Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Warsztaty GPS dla młodzieży

8 lipca 2014, 08:08

fot. www. Fotolia.com

fot. www. Fotolia.com

W okresie wakacyjnym jaworznicka młodzież będzie mogła skorzystać z warsztatów "Grupy Psycho - profilaktycznej", organizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Cykl sześciu spotkań przeznaczony jest dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

Lato to dla młodzieży nie tylko czas odpoczynku i beztroskiej zabawy,  lecz także okres trudnych wyborów i nowych, często niebezpiecznych sytuacji. Warsztaty stanowią okazję by porozmawiać w sprzyjającej atmosferze o trudnych, ale i ważnych tematach. Z zajęć może skorzystać młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych, która czuje potrzebę porozmawiania z innymi o sobie i swoich sprawach.

Program GPS stanowi wsparcie dla młodzieży wychowującej się w rodzinach doświadczających różnego rodzaju trudności w tym głównie związanych z uzależnieniami. Warsztaty zachęcają do pokonywania własnych ograniczeń, ukierunkowanie i zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie radzenia sobie z bieżącymi trudnościami a także kształtowanie w sobie odpowiedzialności. Program bazuje na założeniach profilaktyki pozytywnej, w której ważnym elementem jest poszukiwanie i wzmacnianie mocnych stron i zasobów oraz kształcenie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych i konstruktywnych decyzji odnośnie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań destrukcyjnych.

Spotkania odbywać się będą w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy  ul. Jagiellońskiej 9. Zajęcia rozpoczynają się w środę, 09 lipca o godz.10.00. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 32 / 745 12 00.

"GPS - Grupa PSycho-profilaktyczna” Edycja wakacyjna
Tematy warsztatów

09.07.14 godz. 10.00

"Jak gadać żeby się dogadać- kilka słów o komunikacji”
Komunikacja a konflikty między ludźmi, sposoby rozwiązywania konfliktów.

16.07.14 godz. 10.00

"Jak powiem TAK, jak powiem NIE czy zrozumiesz mnie”
Asertywność jako umiejętności bycia w zgodzie z samym sobą oraz radzenia sobie z presją grupy.

23.07.14 godz.10.00

"Współczesna mitologia uzależnień”
Rozwiewanie mitów i błędnych przekonań na temat używek i ich wpływu na ludzi

30.07.14 godz. 10.00

"I'm so happy….Jak odnaleźć w sobie radość”
Autodiagnoza własnych umiejętności i zasobów.

06.08.14 godz.10.00

"Zaginiony świat wartości”
Normy i wartości – jak je odnaleźć i się nimi kierować

13.08.14 godz.10.00

"GPS –  Jak poradzić sobie  w trudnych chwilach”
Radzenie sobie w sytuacjach trudnych – sposoby radzenia sobie oraz budowania sieci wsparcia