Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiana organizacji ruchu na Starej Hucie

7 lipca 2014, 09:24

Na skrzyżowaniu ulic: Reja, Olszewskiego, Fabrycznej, Konopnickiej oraz Czarnieckiego Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpoczął prace zmierzające do wdrożenia w tym miejscu nowej organizacji ruchu. Celem inwestycji jest uporządkowanie ruchu drogowego na tym trudnym geometrycznie połączeniu dróg.

Podstawę prac stanowi omawiany na spotkaniu Prezydenta Miasta Jaworzna z mieszkańcami osiedla Stara Huta, a opracowany przez MZDiM, projekt docelowej organizacji ruchu zakładający wprowadzenie, za pomocą oznakowania poziomego i pionowego, ruchu okrężnego wokół wyspy centralnej. Przy okazji wloty skrzyżowania, w możliwym do wykonania zakresie, zostaną ukierunkowane w taki sposób, aby ograniczyć prędkość przy wjeździe na "rondo" oraz umożliwić płynny z niego wyjazd.

- Pierwszymi pracami jakie można już zaobserwować na skrzyżowaniu jest wykonanie cząstkowych napraw nawierzchni asfaltowej oraz trasowanie oznakowania poziomego, które wytycza zakres jego przyszłej realizacji na skrzyżowaniu - wyjaśnia Nikodem Motyka z MZDiM.