Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pomoc humanitarna dla Bałkanów

3 lipca 2014, 10:51

fot. en.wikipedia.org/wiki/File_Krupanj_2014_-_by_Danijela_Vasić_09.jpg

fot. en.wikipedia.org/wiki/File_Krupanj_2014_-_by_Danijela_Vasić_09.jpg

Największa od ponad wieku powódź dotknęła Serbię, Bośnię i Hercegowinę oraz Chorwację. Straty i chaos powstały w wyniku działania żywiołu są ogromne: kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, dziesiątki tysięcy zniszczonych domów oraz tysiące hektarów zniszczonych upraw. Wstępne szacunki po katastrofalnych ulewach mówiły o liczbie ponad 400 tys. osób pozbawionych dostępu do prądu oraz pozostających w trudnych, niebezpiecznych warunkach spowodowanych powodzią.

Powódź wystąpiła na niemal 1/3 powierzchni Bośni – w północno-wschodniej części kraju domy, drogi i koleje zostały całkowicie zalane. W 14 miejscowościach ogłoszono stan zagrożenia, a w miastach Maglaj i Doboj w sobotę ewakuowano z dachów setki mieszkańców. Akcję ratunkową utrudnia osuwająca się ziemia. Niepokojące są również sygnały o minach – powojenne pozostałości wyłaniają się spod osuwającej się ziemi i zwiększają zagrożenie.

W Serbii najbardziej poszkodowanym rejonem są okolice Obrenovac, gdzie znajduje się największa serbska elektrownia oraz w południowo-zachodnim Belgradzie. Wiadomo też, że tysiące hektarów upraw zostały zniszczone, co oznacza stratę środków do życia dla wielu rodzin.

Żywioł nie oszczędził także Chorwacji. Najgorsza sytuacja jest we wschodniej części kraju. Podtopienia występują nawet w Đakovie, przez które nie przepływa żadna rzeka.

W pomoc Bałkanom zaangażowały się m.in Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Szwajcarski Czerwony Krzyż przekazał 200 pakietów pomocowych, w których są m.in. żywność o długim terminie przydatności do spożycia oraz woda. Czarnogórski Czerwony Krzyż przesłał łodzie, koce oraz wodę i żywność. Wsparcie zadeklarowały także rządy wielu europejskich krajów. Austria przekazała do dyspozycji 8 łodzi motorowych z personelem. Dodatkowo do Bośni wysłanych zostało: 12 ton żywności, w tym 4 tony żywotności dla dzieci i niemowląt, 4 000 materacy i 5 000 kocy. Słowenia oprócz 4 łodzi motorowych zaoferowała wsparcie 2 śmigłowców z załogą. Rząd Jugosławii i Republiki Macedonii zaoferował pomoc w postaci 4 łodzi, 20 agregatów, 23 małych pomp i 2 dużych pomp oraz 30 000 kocy. Turcja przekazała 1000 kocy oraz 125 000 worków na piasek.

Mieszkańcy dotkniętych żywiołem terenów potrzebują m.in. produktów pierwszej potrzeby takich jak woda pitna, środki higieniczne, mleko i pieluchy dla dzieci, koce, materace, świece, generatory prądu czy też środki przeciwko owadom. Konieczna jest również pomoc długofalowa w postaci środków finansowych na usunięcie zniszczeń i odbudowę zniszczonych domów, środków do dezynfekcji, pomp oraz wszelakiego rodzaju sprzętu ułatwiającego w usunięciu skutków katastrofalnych powodzi.

Osoby, które chciałyby przekazać wsparcie dla potrzebujących powinny kontaktować się bezpośrednio z ambasadami poszczególnych krajów. Dane z numerami kont, na które można dokonywać wpłat pieniężnych można znaleźć na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża:
http://www.pck.pl/news,1596.html
http://www.pck.pl/news,1592.html

oraz tutaj:

http://balkanistyka.org/powodzie-w-bih-i-serbii-pomoc-finansowa/
http://www.mvep.hr/en/info-servis/press-releases/,21638.html
http://balkanistyka.org/powodz-w-chorwacji/