Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiany w jaworznickiej oświacie

27 kwietnia 2012, 13:12

Jaworzno, podobnie jak wiele innych gmin w kraju, stanęło przed koniecznością reorganizacji sieci szkół i przedszkoli. Dzięki prowadzonemu od kilku miesięcy dialogowi społecznemu władzom miasta udało się przekonać mieszkańców i radnych do konieczności połączenia niektórych placówek oświatowych.

Konieczność szukania oszczędności wynika głównie z faktu, że w związku z systematycznym spadkiem ilości uczniów w szkołach, spada także wartość subwencji oświatowej, jaka trafia do kasy miasta. Pomimo iż tegoroczne wydatki na edukację stanowią prawie 1/3 budżetu (blisko 107 mln zł) i tak brakuje na ten cel ponad 16 mln zł. Część placówek oświatowych nie jest całkowicie zapełniona. Daje to możliwość przejęcia kolejnych uczniów lub przedszkolaków.


- Od kilku miesięcy zbieraliśmy dane ze szkół, które pozwoliły na przeprowadzenie dokładnej analizy i wskazanie w każdej z placówek takich obszarów, w których można dokonać pewnych przesunięć i oszczędności - wyjaśnia zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. - Głównym celem prowadzonych prac było znalezienie rozwiązań, które w jak najlepszy sposób pozwolą zracjonalizować wydatki w oświacie, a jednocześnie pozwolą utrzymać wysoką jakość nauczania. Mimo trudności finansowych naszym priorytetem jest odpowiednia edukacja najmłodszych, dlatego szukaliśmy jak najkorzystniejszych rozwiązań.

Warto podkreślić, że łączone placówki zachowają swoją tożsamość, tradycje i patronów. Takie rozwiązanie przetestowano w ubiegłym roku w kilku szkołach ponadgimnazjalnych, które - dzisiaj połączone - dobrze funkcjonują.

- Rozmowy z rodzicami i nauczycielami łączonych placówek nie były łatwe -- mówi Tadeusz Kaczmarek. - Już wcześniej uznaliśmy jednak, że wszyscy muszą dokładnie znać nasze plany, zrozumieć je i -- co najważniejsze -- akceptować. Pokazywaliśmy fakty, liczby, przekonywaliśmy do zaproponowanych przez nas rozwiązań. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w te rozmowy. Jestem przekonany, że dzięki szczerej, uczciwej postawie z obu stron udało nam się uniknąć niepotrzebnych kłótni, sporów i protestów, jakie możemy obserwować w innych miastach.

Zgodnie ze zmianami zaakceptowanymi przez radnych, od września Przedszkole Miejskie nr 22 (ul. Narutowicza 8 - Centrum) zostanie przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Matejki 3 -- Centrum) i utworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; natomiast Przedszkole Miejskie nr 6 (ul. Nadbrzeżna 12 - Długoszyn) przeniesione zostanie do budynku Gimnazjum nr 6 (ul. Chropaczówka 101 -- Długoszyn) i powstanie tym samym Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. Nową siedzibą Szkoły Podstawowej nr 6 (Grunwaldzka 182 - Leopold) będzie budynek Gimnazjum nr 3 (ul. Lipowa 24 -- Podwale). Już miesiąc temu Rada Miejska podjęła także uchwałę o włączeniu Gimnazjum dla Dorosłych z Zespołu Szkół nr 2 (ul. Batorego 82 - Góra Piasku) do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (ul. Inwalidów Wojennych 16 - Osiedle Stałe).

Do prac przystąpił już Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, którego zadaniem jest przeprowadzenie w szkołach niezbędnych prac remontowych tak, aby od 1 września przedszkolaki i uczniowie mogli rozpocząć naukę w optymalnych warunkach.