Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jakość powietrza w województwie śląskim

Aż 49 gmin w województwie śląskim (na 167) zostało objętych I poziomem ostrzegania (kolor żółty) zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych (PDK).

Plan ten jest częścią Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w danej strefie poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

I poziom ostrzegania został wprowadzony po informacji z dnia 8 marca 2018 roku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Powietrza w Katowicach, który prowadzi stały monitoring jakości powietrza. Informacja dotyczy przekroczenia 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej (50 μg/m3) spośród średnich dobowych stężeń pyłu PM10 w roku 2018.

I poziom ostrzegania jest poziomem informacyjnym i edukacyjnym, co oznacza, że każda gmina nim objęta ma obowiązek poinformować o tym fakcie swoich mieszkańców co najmniej poprzez swoją stronę internetową.

I poziom ostrzegania wprowadzany jest do końca danego roku kalendarzowego.

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3, na stanowiskach w strefach, w tym w aglomeracjach:

 •     Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 1 marca 2018 roku - strefa Bielsko-Biała miasto;
 •     Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II 7 marca 2018 roku - strefa Częstochowa miasto;
 •     Gliwice, ul. Mewy 6 marca 2018 roku - aglomeracja górnośląska - miasto Gliwice
 •     Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 21 lutego 2018 roku - aglomeracja górnośląska - miasta: Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice;
 •     Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 24 lutego 2018 roku - aglomeracja górnośląska - miasto Dąbrowa Górnicza;
 •     Sosnowiec ul. Lubelska 7 marca 2018 roku - aglomeracja górnośląska - miasta: Sosnowiec, Jaworzno;
 •     Rybnik, ul. Borki 1 marca 2018 roku - aglomeracja rybnicko-jastrzębska - miasto Rybnik;
 •     Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego 24 lutego 2018 roku - strefa śląska - powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki;
 •     Żywiec, ul. Kopernika 26 lutego 2018 roku - strefa śląska - powiat żywiecki.

Więcej na http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

***

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Od 1 września 2017 roku na terenie woj. śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa zakazująca używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery.

Sama uchwała nie zakazuje jednak spalania węgla czy drewna, ma spowodować natomiast stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w woj. śląskim od 1 września br., a więc:

 • mieszkańców,
 • prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW),
 • właścicieli budynków wielorodzinnych,
 • spółdzielnie, wspólnoty,
 • samorządy lokalne.

Uchwała antysmogowa wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania, czyli w czym można spalać i co można spalać.

Realizacja uchwały antysmogowej ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia.

Szczegółowe informacje dostępne na www.powietrze.slaskie.pl

***

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach od wielu lat w bardzo szeroki sposób informuje społeczeństwo o bieżącej jakości powietrza jak również o prognozowanej jakości powietrza na kolejną dobę.

Na bieżąco, na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl, podawane są informacje dotyczące jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Dane bieżące pochodzą z 18 automatycznych stacji monitoringu powietrza (największa ilość w kraju). Na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach zamieszczane są również dane z prowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych, które ukazują się z przesunięciem czasowym wynikającym z wykonywania analiz laboratoryjnych.

Aktualna sytuacja - prognozy zanieczyszczeń powietrza: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami WIOŚ mówiących o jakości powietrza w województwie śląskim:

Pola zaznaczone gwiazdką (*) muszą zostać poprawnie wypełnione

tytuł *

treść *

imię i nazwisko *

e-mail *