Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Słownik ulic

Wydział Geodezji i Kartografii oraz Muzeum Miasta Jaworzna opracowały słownik wszystkich ulic, placów, skwerów i rond, jakie można znaleźć na mapie naszego miasta. W zestawieniu znajduje się krótka charakterystyka i wyjaśnienie pochodzenia nazw obiektów oraz ich położenie. W nowej, uzupełnionej wersji opracowania znajduje się 611 nazw.