Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Jaworzno najlepszym powiatem

Związek Powiatów Polskich co roku organizuje prestiżowy konkurs Ranking Najlepszych Powiatów.

Związek Powiatów Polskich co roku organizuje prestiżowy konkurs "Ranking Najlepszych Powiatów". Rywalizują w nim miasta, gminy i powiaty z terenu całej Polski. W 2006 r. Jaworzno, jako jedyne miasto w Polsce, zwyciężyło w Rankingu po raz trzeci z rzędu.

W ramach rankingu powiaty otrzymują punkty, które są naliczane w zależności od spełniania poszczególnych warunków:

  • w ramach promocji jednostki punkty przyznawane są za: umieszczoną prezentację powiatu/miasta/gminy (historia, mapka, zdjęcia), prezentację multimedialną promującą powiat/miasto/gminę, kamerkę internetową, historię w języku angielskim lub/i niemieckim, herb, zdjęcie starosty/prezydenta/wójta, posiadanie logo ZPP na stronie internetowej, liczbę wpisanych w edycji imprez, ofert i przetargów organizowanych przez daną jednostkę
  • w ramach wspierania rozwoju społeczeństwa informatycznego punkty przyznaje się za: podłączenie wszystkich gmin swojego terenu do sieci e-mailowej JST, posiadanie systemu e-powiat/e-gminy, główny e-mail powiatu/miasta/gminy, własną stronę www oraz prowadzenie strony - Biuletyn Informacji Publicznej
  • w ramach poprawy jakości obsługi mieszkańca, za: posiadanie przez urząd certyfikatu jakości ISO 9001:2000, certyfikatu bezpieczeństwa ZPP, certyfikatu akcji "Przejrzysta Polska", certyfikatu wdrożenia Platformy e-Kampus, certyfikatu bezpieczeństwa informacji (zgodnego z normą PN-I-07799-2:2005)
  • w ramach rozwoju systemu informacyjnego, za: powołanie pełnomocnika ds. społeczeństwa informacyjnego, założenie e-maila nadanego przez ZPP, członkostwo w ZPP, wyznaczoną osobę odbierającą pocztę ZPP
  • w ramach promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, za: powołanie pełnomocnika ds. ekoenergetyki w powiecie, określenia miejsca występowania projektów (inwestycji) wykorzystujących energię odnawialną, certyfikat "Powiat/Miasto na prawach powiatu/Gmina Przyjazna(y) Środowisku" oraz za posiadane ścieżki rowerowe