Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Certyfikat zarządzania jakością

W oparciu o pozytywny wynik auditu certyfikacyjnego przeprowadzony w dniach 5-8 lipca 2005 r. oraz orzeczenie Komitetu Technicznego z dnia 11 lipca 2005 r. Prezes Zarządu Spółki ZETOM-CERT podjął decyzję o przyznaniu Urzędowi Miejskiemu w Jaworznie certyfikatu systemu jakości.

W oparciu o pozytywny wynik auditu certyfikacyjnego przeprowadzony w dniach 5-8 lipca 2005 r. oraz orzeczenie Komitetu Technicznego z dnia 11 lipca 2005 r. Prezes Zarządu Spółki ZETOM-CERT podjął decyzję o przyznaniu Urzędowi Miejskiemu w Jaworznie certyfikatu systemu jakości. W trakcie auditu sprawdzono praktyczne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością Urzędu. Auditorzy dokonali bardzo skrupulatnego porównania odpowiednich regulacji z ich faktyczną realizacją, dzieląc się przy tej okazji spostrzeżeniami dotyczącymi dalszego rozwoju systemu.

Audit certyfikacyjny był dla wszystkich pracowników Urzędu dużym sprawdzianem jakości i staranności realizacji powierzonych obowiązków. Tym bardziej cieszy jego pozytywny wynik.

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością

W dniach 24-26 czerwca 2008 roku, a następnie w dniach 6-8 lipca 2011 roku Urząd Miejski pomyślnie przeszedł audity odnawiające ważność certyfikatu systemu zarządzania jakością, otrzymując kolejne certyfikaty potwierdzające spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie realizacji zadań publicznych uregulowanych przepisami prawa oraz świadczenia usług administracyjnych.

 

-----------------------------------------

 

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością 2014

W dniach 1-3 lipca 2014 roku Urząd Miejski pomyślnie przeszedł trzeci już audit odnawiający ważność certyfikatu systemu zarządzania jakością, otrzymując kolejny certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie realizacji zadań publicznych uregulowanych przepisami prawa oraz świadczenia usług administracyjnych.

Aktualnie posiadany przez Urząd certyfikat systemu zarządzania jakością jest ważny do 8 lipca 2017 roku.